Fellesavtale for digital ombruksløsning av møbler og inventar

Fellesavtale for digital ombruksløsning av møbler og inventar

Statens innkjøpssenter skal anskaffe fellesavtale om kjøp av digital ombruksløsning for møbler, og denne siden inneholder mandat, fremdriftsplan og organisering av anskaffelsen. Fellesavtalen inngår i kategoristrategien for kontorområdet.

Statens innkjøpssenter har utarbeidet en kategoristrategi for kontorområdet, som ble lansert 7. desember 2022. Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet var å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler, samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene. Kategoristrategien består av fire kategorier med en rekke kontraktsområder: kategori kontordrift, kategori profesjonelle tjenester, kategori møbler og inventar og kategori elektrisk kraft. Digital ombruksløsning for møbler er ett av områdene som er identifisert som egnet for statlig fellesavtale.

Status

 • Prosjektmandat er godkjent.
 • Intern prosjektorganisasjon er etablert.
 • Innkjøpsgruppe med representanter fra virksomhetene er etablert.
 • Brukerundersøkelsen er gjennomført og analysert.
 • Markedsundersøkelsen er under utarbeidelse.

Effektmål

 • Effektivisering
  • Effektivisere prosessen med å skaffe nødvendige møbler og kvitte seg med møbler som det ikke lenger er behov for.
  • Synergieffekter med øvrige kontrakter, som fellesavtale om kjøp av nye møbler og sirkulære tjenester, for å skape et helhetlig system og oppnå kategoristrategiens konkrete mål.
  • Effektive prosesser som følge av et samordnet og samkoordinert kompetansesenter (Statens innkjøpssenter).
 • Klima og miljø
  • Økt bærekraftig forbruk av møbler i statlige virksomheter og mer sirkulær økonomi, gjennom å legge til rette for lang levetid for møblene, ombruk og materialgjenvinning.
 • Økonomiske besparelser
  • Kjøp av brukte møbler sparer virksomhetene for ressurser sammenlignet med kjøp av nye møbler.
  • Salg av brukte møbler sparer virksomhetene for ressurser sammenlignet med å håndtere møblene som avfall.
  • Virksomhetene slipper å bruke verdifull lagringsplass unødvendig.
  • En samlet fellesavtale gir gode økonomiske vilkår grunnet større stordriftsfordeler.
MilepælerTidspunkt
Oppstart av prosjektQ1 2023
Godkjent konkurransestrategiQ2 2023
Kunngjøring av konkurranseQ4 2023
Tildeling og inngåelse av kontraktQ4 2023
Oppstart og implementering av kontraktQ1 2024
Tentativ fremdriftsplan

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Fredrik Hanses / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektleder: Fredrik Dahl-Hansen / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltakere:
  • Jan Erik Sæther Ask, prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Tone Bergh-Christensen, juridisk, avdeling for kontrakt og regelverk
  • Christian Tangene, bærekraft, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppen pågår. Det er sendt invitasjon til virksomhetene med frist 20.04.2023. Deretter vil innkjøpsgruppen etableres mest mulig hensiktsmessig for en god gjennomføring av anskaffelsen.

Oppdatert: 16. august 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.