Fellesavtale for internett, datalinjer og tilhørende tjenester

Fellesavtale for internett, datalinjer og tilhørende tjenester

Statens innkjøpssenter har satt i gang en anskaffelsesprosess for en fellesavtale på internett, datalinjer og tilhørende tjenester. Her er informasjon om mandat, organisering og fremdrift.

Statens innkjøpssenter har til hensikt å inngå en anskaffelse for internett-tjenester. Avtaleområdet for internett omfatter internettaksess som fiberaksess og trådløsaksess, men det skal gjennom behovs- og markedsanalyse vurderes om andre tjenester knyttet opp mot virtuelt datanettverk, herunder WAN og sikkerhet, skal inkluderes.

Status

 • Prosjektmandat: godkjent
 • Markedsundersøkelse: gjennomført
 • Behovskartlegging: sendt ut til virksomhetene med svarfrist 6. oktober
 • Konkurransestrategi: godkjent

Utkast til konkurransegrunnlaget er sendt til de statlige virksomhetene for vurdering av fravalg. Dokumentene har også blir sendt på høring til markedet.

Effektmål

 • Effektivisering: Ved at Statens innkjøpssenter inngår en felles rammeavtale for statlige virksomheter, vil anskaffelsesprosessen til hver enkelt virksomhet forenkles og effektiviseres. Statens innkjøpssenter avlaster mindre virksomheter ved å ta seg av administrasjonen rundt anskaffelsen(e) og avtaleforvaltningen.
 • Klima og miljø: Det ansees som liten mulighet for å legge til rette for løsninger som fremmer klima og miljø, dette er fordi fellesavtalen skal anskaffe tjenester som baserer seg på allerede etablert infrastruktur. Det kommer allikevel til å utredes om det er mulighet til å stille miljø- og klimavennlige krav og kvalifikasjoner til leverandørene.
 • Økonomiske besparelser: En fellesavtale vil kunne oppnå bedre prisbetingelser enn hver enkeltstående anskaffelse. Besparelsene vil være betydelig for små virksomheter som har lav forhandlingsmakt. Med et estimert besparingspotensial fra 5–10 prosent, kan staten potensielt spare mellom 10,75 og 21,50 MNOK årlig. Ettersom det ikke eksisterer en fellesavtale på dette avtaleområdet per i dag, må dette tallet revideres senere i anskaffelsesprosessen.  
 • Kvalitet: En statlig fellesavtale skal ha god behovsdekning blant virksomhetene, sikre god internettdekning, samt tilrettelegge for en smidig implementering av rammeavtalen.
MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjektQ2 2023
Godkjent konkurransestrategiQ4 2023 / Q1 2024
Konkurransedokumenter på høringQ2 2024
Kunngjøring av konkurranse Q3 2024
Tildeling og inngåelse av kontraktQ4 2024
Oppstart og implementering av kontraktQ4 2024
Fremdriftsplan

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef IKT Ken Patrick, Statens innkjøpssenter 
 • Prosjektleder: Alexandra Solheim Wigglesworth, Statens innkjøpssenter 
 • Prosjektdeltakere: 
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgiver, Statens innkjøpssenter 
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter 
  • Helle Paulsen, prosjektdeltaker, Statens innkjøpssenter
  • Christian Tangene, miljø og samfunnsansvar, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

Innkjøpsgruppen består av deltakere fra statlige virksomheter som representerer virksomheter med differensiert størrelse og geografisk spredning.

 • Karl Edvard Balto, Samediggi
 • Erlend Røsok, Meteorologiske institutt
 • Eskil Notesjø, Statsforvalternes fellestjenester
 • Øystein Skogstad, Skatteetaten
 • Erik Pan, Skatteetaten
 • Kim Henriksen, Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsmateriell
Oppdatert: 23. mai 2024

Kontakt

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no (IKT-avtaler[at]dfo[dot]no) (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.