Fellesavtale for ombruk av møbler i staten

Fellesavtale for ombruk av møbler i staten

Statens innkjøpssenter skal anskaffe fellesavtaler for at statlige virksomheter skal kunne kjøpe og selge brukte møbler på en brukervennlig og bærekraftig måte. Det er planlagt at dette skal deles inn i en digital ombruksløsning og tilknyttede sirkulære tjenester.

Fellesavtalen inngår i kategoristrategien for kontorområdet, som ble lansert i 2022. Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet var å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler, samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene. Kategoristrategien består av fire kategorier med en rekke kontraktsområder: kategori kontordrift, kategori profesjonelle tjenester, kategori møbler og inventar og kategori elektrisk kraft. Les gjerne kategoristrategi for kontorområdet for ytterligere informasjon.

Status

 • Konkurransestrategi er godkjent.

Hvilke tjenester omfattes?

Digital ombruksløsning inkluderer en digital ombruksplattform og en markedsplass, både intern og ekstern.  

 • Digital ombruksplattform inkluderer registrering av informasjon til møblene i en database og merking av møbler. 
 • Markedsplass inkluderer en intern markedsplass hvor en virksomhet kan ta over og gi møbler til andre deler av samme virksomhet. En ekstern markedsplass hvor virksomhetene kan kjøpe og selge møbler. 

Sirkulære tjenester er tjenester som medfører verdiøkning av møblene i tillegg til logistikk og avfallhåndtering.  

Eksempler på tjenester kan inkludere: 

 • Reparasjon
 • Omtrekk
 • Redesign
 • Vask og rens
 • Flyttebyråtjenester
 • Mellomlagring
 • Bruktmøbelforhandlere
 • Avfallshåndtering

Effektmål

Effektmål for dette prosjektet inkluderer klima og miljø, økonomiske gevinster og andre samfunnshensyn.  

 • Klima og miljø oppnås gjennom forlengelse av livssyklusen til møblene. Dette vil igjen medføre mindre produksjon av nye møbler om mindre avfall. 
 • Økonomiske gevinster oppnås gjennom salg av brukte møbler og besparelser ved å kjøpe rimeligere brukte møbler. 
 • Andre samfunnsmessige effekter:
  • Mer sirkulærøkonomi 
  • Arbeidstiltak
  • Effektivisering
  • Sysselsetting
  • Utvikling av markedet
MilepælerTidspunkt
Godkjent konkurransestrategiQ1 2024
Kunngjøring av konkurranseQ3/Q4 2024
Tildeling og inngåelse av kontraktQ4 2024/ Q1 2025
Oppstart og implementering av kontraktQ1 2025
Tentativ fremdriftsplan

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Fredrik Hanses / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektleder: Fredrik Dahl-Hansen / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltakere:
  • Jan Erik Sæther Ask, prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Tone Bergh-Christensen, juridisk, avdeling for kontrakt og regelverk
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk, avdeling for kontrakt og regelverk
  • Anne Cathrine Jacobsen, lønns- og arbeidsvilkår, avdeling for kontrakt og regelverk
  • Christian Tangene, bærekraft, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

 • Statens vegvesen: Renate Jeanette Kråkenes 
 • Forsvarsbygg: Christine Kihl og Cecilie Jentoft
 • Statsbygg: Gunda Djupvik
 • Skatteetaten: Andre Eriksen, Atle Meyer, Heinz-Olav og Alexander Bakk
 • NAV: Lise Haugen Slorby
 • Universitet i Bergen (UiB): Ove Botnevik
 • Sykehusinnkjøp: Farad Latif
Oppdatert: 28. mai 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.