Kjøp av (eksotisk) frukt

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter ved dyrking og høsting av frukt som bananer, appelsiner, epler og druer.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Produkt Risikoer på råvarenivå Risikonivå
Bananer

Barnearbeid

Usikre arbeidsforhold

Dårlige boforhold

Lave lønninger
Svært høy risiko
Appelsiner

Barnearbeid

Usikre arbeidsforhold

Dårlige boforhold

Lave lønninger

Fagforeningsrettigheter ikke respektert

Vann utvinnes ulovlig

Høy risiko
Epler*

Lave lønninger

Manglende rettsvern
Middels høy risiko
Druer

Barnearbeid

Seksuelle overgrep mot kvinner

Dårlige boforhold

Manglende verneutstyr

Manglende fagforeningsrettigheter

Lovlig grense for plantevernmidler overskrides

Vann utvinnes ulovlig
Høy risiko

*importerte, med annet opprinnelsesland enn Norge

Risikoanalysene viser at risikonivået varierer noe fra produkt til produkt, med middels  høy risiko for epler, høy risiko for druer og appelsiner, og svært høy risiko for bananer.

Leverandørkjeden

Mye frukt er langreist. 39 % av alle bananer kommer fra Costa Rica, 36 % fra Ecuador og 15 % fra Colombia. For appelsiner, mandariner og annen sitrusfrukt er tallene 63 % fra Spania, 10 % fra Sør-Afrika og 10 % fra Israel. 75 % av alle epler kommer fra EU (herav 79 % fra Italia), og 10 % kommer fra Chile. 37 % av alle druer kommer fra EU (herav 66 % fra Spania og 34 % fra Italia), og 35 % kommer fra Sør-Afrika.

Produkt Opprinnelsesland (råvare)
Bananer Costa Rica, Ecuador, Colombia
Appelsiner Spania, Sør-Afrika, Israel
Epler*

EU, spesielt Italia; Chile

Druer

Spania, Italia, Sør-Afrika

*Importerte, med annet opprinnelsesland enn Norge

Risiko i leverandørkjeden

Norge importerer mesteparten av sine bananer fra de største produsentlandene: Costa Rica, Ecuador og Colombia, der det er alvorlige risikoer for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Ecuadors ombud, Oxfam Deutschland og kampanjegruppen Banana Link opplyser at menneskerettigheter jevnlig brytes på bananplantasjer, at det er risiko for urimelig lange arbeidsdager, ingen trygderettigheter, lønninger under minstelønnen, trakassering av fagforeningsledere og miljø- og helsefarer som skyldes spraying med plantevernmidler fra luften.  Krefthyppighet og dødelighet er betydelig høyere i provinser der det dyrkes bananer, enn i det øvrige Ecuador. 

Norge importerer det meste av sine appelsiner fra Spania, Sør-Afrika og Israel. I 2011 publiserte Human Rights Watch en detaljert rapport som tok for seg arbeidernes kår på fruktfarmer i Sør-Afrika. De fant at arbeidere jevnlig nektes tilstrekkelige boliger, ordentlig verneutstyr og grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og at de eksponeres for plantevernmidler uten å bruke ordentlig verneutstyr og hindres i å stifte fagforeninger.  Brudd på fagforeningsrettigheter skjer jevnlig i Israel. 

Norge importerer mesteparten av sine epler fra EU, spesielt Italia, og fra Chile. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen rapporterer at sesongarbeidere på plantasjer i Chile er ansatt uten grunnleggende arbeidstakerrettigheter, blant annet med lave lønninger, manglende jobbstabilitet og manglende rettssikkerhet. Halvparten av sesongarbeiderne som plukker frukt, er kvinner, og 70 % av dem arbeider uten kontrakt. Barnearbeid brukes i Chiles landbrukssektor. En tredjedel av Chiles arbeidstakere nektes minstelønn, arbeidstidsbegrensninger, en skriftlig kontrakt eller pensjonsinnskudd, slik loven krever.

Norge importerer det meste av sine druer fra Spania, Italia og Sør-Afrika. Oxfam Deutschland har ganske nylig undersøkt arbeidernes kår – hovedsakelig kvinners – på drueplantasjer og funnet at de ofte ikke får minstelønn, at de eksponeres for plantevernmidler og utsettes for diskriminering.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.