Høyrisikolisten

Her finner du informasjon om produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

I følge LOA §5 skal offentlige oppdragsgivere ha «egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter».

Som en del av risikovurderingen anbefaler vi at du benytter DFØs høyrisikoproduktliste. Listen omfatter produktkategorier der det foreligger høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  

DFØs høyrisikoliste

Listen inneholder informasjon om «høyrisikoprodukter». Høyrisikoprodukter betyr at det finnes omfattende dokumentasjon som viser til at det forekommer systematiske brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner (forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og rett til faglig organisering) og nasjonalt lovverk innen arbeidsrett og HMS i produktets leverandørkjede. Disse bruddene kan skje ved råvareuttak, komponenttilvirkning og endelig produktsammensetting.

Dokumentasjonen er basert på rapporter og undersøkelser utarbeidet av ILO og andre relevante kilder, som for eksempel US Department of Labour, forskningsrapporter og rapporter fra anerkjente fagforenings- og sivilsamfunnsorgansasjoner.

Innen noen produktkategorier er det gjort risikoanalyser av et fåtall utvalgte produkter. Disse produktene er kun eksempler på noen spesifikke produkter innen de ulike produktkategoriene, og som kan inngå i offentlige anskaffelser. Det finnes derfor en rekke andre produkter innen hver produktkategori der sannsynligheten for brudd på grunnleggende menneskerettigheter også kan være høy. 

Hvordan bruke høyrisikolisten

Ved planleggingen av en anskaffelse vil du finne nyttig informasjonen om risiko innen de ulike produktkategoriene, og på produktkategorinivå. Her finner du også noen anbefalinger ved anskaffelse av den gitte produktkategorien.

Informasjon om spesifikke produkter kan du bruke i forbindelse med kontraktsoppfølgingen. Dere kan for eksempel velge ut noen av disse produktene som dere følger opp nærmere, dersom de inngår i virksomhetens anskaffelse. 

Høyrisikolisten er kun veiledende og ikke uttømmende

DFØs høyriskoliste er kun veiledende og utelukker ikke at det kan være grunn til å stille krav til sosialt ansvarlig produksjon hvis produktet eller produktkategorien du skal anskaffe ikke står på høyrisikolisten.

Nettsider med informasjon om grunnleggende menneskerettigheter knyttet til land, arbeidsprosess og/eller produkt

Andre eksterne nettsteder
Oppdatert: 7. juni 2024

Kontakt

  • e-post: samfunnsansvar [at] dfo.no (samfunnsansvar[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.