Møbler

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler.

Risiko i leverandørkjeden

Møbelindustrien omfatter et bredt spekter av produkter, materialer og produksjonsprosesser. Møbler kan lages av alt fra plast og tre til metall eller glass, og verdikjeder og arbeidsforhold varierer av det bestemte produktet. Risikobildet anses å være nokså likt for alle møblene i denne rapporten, herunder skrivebord og møtebord, kontorstoler og elev- og studentstoler, hyller og skap. Det er viktig å huske på at risikoen kan variere vesentlig avhengig av hvor komponenter og råvarer er produsert.

Leverandørkjeden for møbler

Forhold som påvirker risiko

  • Komponenter produsert i land som Kina, gir fortsatt økt risiko for brudd på menneskerettigheter, inkludert barnearbeid og tvangsarbeid.
  • Komponenter hentet fra asiatiske land, gir økt risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter og dårlige arbeidsforhold.
  • I Sør- og Øst-Europa er det rapportert om fagforeningsfiendtlige aktiviteter, lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting fra land i Øst-Europa.
  • Begrenset sporbarhet på råvarenivå gir tendens til økt risiko lenger ut i leverandørkjeden, spesielt i utviklingsland med svake juridiske institusjoner og begrenset rettssikkerhet.

Produktene i denne kategorien er i stor grad utformet og produsert i skandinaviske land. Komponenter er også i høy grad hentet fra europeiske land, og til dels fra asiatiske land.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter

Tabellen angir risikonivå for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden for møbler.

 Risikonivå i
Produkterråvareproduksjonkomponentproduksjonsluttproduksjon
Skrivebord og møtebord

Høy risiko

Høy risiko

Middels risiko

Kontorstoler, elev- og studentstoler

Høy risiko

Høy risiko

Middels risiko

Hyller og skap

Høy risiko

Høy risiko

Middels risiko

Lyskilder

Svært høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

 

Produktkategorier

Risikovurderingen viser at det totalt sett er middels til høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møblene angitt over. Komplekse leverandørkjeder og manglende sporbarhet i møbelindustrien, gjør vanskelig å si med sikkerhet at møbler som er produsert i Europa, har lav risiko. Risikobildet anses å være nokså likt for alle møblene i denne rapporten, herunder skrivebord, møtebord, kontorstoler, elevstoler, hyller og oppbevaringsløsninger.

Skrivebord og møtebord

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen. 

I Sør- og Øst-Europa kan migrasjon øke den generelle risikoen for misbruk av papirløse arbeidstakere og diskriminering av minoriteter. Det rapporteres om fagforeningsfiendtlige aktiviteter, lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting fra land i Øst-Europa. I Polen er ansatte ofte ansatt gjennom vikarbyråer som gjør de utsatt for oppsigelse basert på urimelig grunnlag.

Komponenter produsert i land som Kina gir økt risiko for brudd på menneskerettigheter, inkludert barnearbeid og tvangsarbeid. Et vanlig problem er at migrantarbeidere blir satt i gjeld, noe som medfører at de i praksis utfører tvangsarbeid eller tilsvarende for å komme seg ut av gjeld. Fremmedarbeidere er en spesielt sårbar gruppe som står i fare for å bli utnyttet og diskriminert, også i Malaysia (blant annet inndragning av pass og høye rekrutteringsavgifter) og til dels i Sør-Korea. Hvis det brukes trevirke fra Russland, er det risiko for korrupsjon og dårlige arbeidsforhold, inkludert misbruk av fremmedarbeidere.

Ved utvinning av råvarer som metaller er det risikoer som mangel på fagforeningsrettigheter og trakassering av organiserte arbeidstakere, i noen tilfeller konflikter knyttet til lokalsamfunn og urfolks landrettigheter, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, og noen ganger barnearbeid og tvangsarbeid.

Risikoområder i leverandørkjeden for skrivebord og møtebord

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for skrivebord og møtebord.

Risikoområder i
råvareproduksjon av olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, trekomponentproduksjon fra tre, metall, plast, tekstil, elektronikksluttproduksjon av skrivebord og møtebord
• Barnearbeid
• Brudd på urfolks rettigheter
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Konflikt og konsekvenser for lokalsamfunn
• Miljøforurensning
• Støtte til væpnet konflikt
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Barnearbeid
• Brann og eksplosjon
• Diskriminering/misbruk av minoriteter
• Dårlig helse og sikkerhet
• Gifteksponering og -utslipp
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Diskriminering og misbruk av minoriteter
• Gifteksponering og -utslipp
• Repetitive bevegelser
 

Land i leverandørkjeden for skrivebord og møtebord

Markedet for høydejusterbare skrivebord og møtebord kjennetegnes av en høy grad av skandinaviske designere, og bordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i europeiske land. Komponenter kan komme fra mange land, og i noen tilfeller holder leverandørene også til i europeiske og andre høyt utviklede land.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon, ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av skrivebord og møtebord

Bauksitt/aluminium

Brasil. Viktige produsentland er også Australia, Kina, Guinea, Jamaica, India.
 

Bomull

Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)
 

Fenol

Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA
 

Jernmalm

Sverige. Verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina
 

Kobber, tinn, bly, osv: Verdensmarkedet.
 

Olje

Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria
 

Plastharpikser

Verdensmarkedet (f.eks. Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina)
 

Tre

EU, USA, Ukraina, Russland (noe kryssfiner), skrap (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)
 

Ull

New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.
 

Urea

Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina

Elektronikk for høydejustering

Danmark, Litauen, Kina, Sverige
 

Finer og plater

Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA
 

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania
 

Metalldeler

Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea
 

Møbelstoff

EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge
 

Plast

Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia
 

Standardiserte deler

Sverige, Tyskland, Kina, Nederland

Baltikum
Brasil
Danmark
India
Italia
Japan
Kina (muligens)
Norge
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tyskland
Ungarn
USA
Kontorstoler og studentstoler

I Sør- og Øst-Europa kan migrasjon øke den generelle risikoen for misbruk av papirløse arbeidstakere og diskriminering av minoriteter. Det rapporteres om fagforeningsfiendtlige aktiviteter, lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting fra land i Øst-Europa. I Polen er ansatte ofte ansatt gjennom vikarbyråer, noe som gjør dem utsatt for oppsigelse på urimelig grunnlag.

Komponenter produsert i land som Kina gir økt risiko for brudd på menneskerettigheter, inkludert barnearbeid og tvangsarbeid. Et vanlig problem er at migrantarbeidere settes i gjeld, noe som medfører til at de i praksis utfører tvangsarbeid eller tilsvarende for å komme seg ut av gjeld. Fremmedarbeidere utgjør en spesielt sårbar gruppe som står i fare for å bli utnyttet og diskriminert, også i Malaysia (blant annet inndragning av pass og høye rekrutteringsavgifter) og til dels i Sør-Korea. Hvis det brukes trevirke fra Russland, er det risiko for korrupsjon og dårlige arbeidsforhold, inkludert misbruk av fremmedarbeidere. 

Ved utvinning av råvarer som metaller ser man risiko som mangel på fagforeningsrettigheter og trakassering av organiserte arbeidstakere, i noen tilfeller konflikter knyttet til lokalsamfunn og urfolks landrettigheter, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold og noen ganger barnearbeid og tvangsarbeid.

Risikoområder i leverandørkjeden for kontorstoler og studentstoler

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for kontorstoler og studentstoler.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av olje, gass, bauksitt, kull, ull, bomullkomponentproduksjon av plast, metall, tekstilersluttproduksjon av kontorstoler og studentstoler
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Giftig eksponering
• Jorderosjon
• Konflikt med lokalsamfunn
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Mangel på rent vann
• Miljøforurensning
• Påvirker lokalsamfunnenes rettigheter
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Urimelig overtid
• Barnearbeid
• Brann og eksplosjon
• Miljøforurensning
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Diskriminering/misbruk av minoriteter 
• Dårlig helse og sikkerhet
• Gifteksponering og -utslipp
•  Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Repetitive bevegelser
• Tvangsarbeid
 
• Diskriminering/misbruk av minoriteter
• Repetitive bevegelser
 

Land i leverandørkjeden for kontorstoler og studentstoler

Markedet for kontorstoler og studentstoler kjennetegnes av en høy grad av skandinaviske designere, og bordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og europeiske land. Leverandørkjedene til komponentene for kontorstoler og studentstoler er svært komplekse, og én enkelt mekanisme kan inneholde rundt 200 detaljer fra ulike underleverandører.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon, ofte skjer.

Land for:  
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av kontorstoler og studentstoler

Bauksitt/aluminium

Brasil, verdensmarkedet (de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.)

 

Bomull

Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

 

Jernmalm

Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

 

Olje

Verdensmarkedet: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

 

Plastharpikser

Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina

 

Ull

New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Gassylinder til svingstol: Tyskland, Romania, Sverige (komponenter fra Østerrike og Polen), Kina

 

Hjul/trinser

Tyskland, Nord-Amerika, Øst-Asia

 

Møbelstoff

EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

 

Polstringer

Sverige, Tyskland

 

Skall

Sverige, Norge, Danmark, Italia, Tyskland

 

Standardiserte deler

Sverige, Tyskland, Nederland.

 

Understell

EU, Taiwan, Canada, Kina
 

 

 

Brasil
Danmark
India
Italia
Japan
Kina
Norge
Storbritannia
Sverige
Tyskland
Ungarn
USA
Hyller og skap

I Sør- og Øst-Europa kan migrasjon øke den generelle risikoen for misbruk av papirløse arbeidstakere og diskriminering av minoriteter. Det blir rapportert om fagforeningsfiendtlige aktiviteter, lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting fra land i Øst-Europa. I Polen er ansatte ofte ansatt gjennom vikarbyråer som gjør de utsatt for oppsigelse basert på urimelig grunnlag.

Komponenter produsert i land som Kina utgjør en økt risiko for brudd på menneskerettigheter, inkludert barnearbeid og tvangsarbeid. Et vanlig problem at migrantarbeidere blir satt i gjeld, noe som fører til at de i praksis utfører tvangsarbeid eller tilsvarende for å komme seg ut av gjeld. Fremmedarbeidere utgjør en spesielt sårbar gruppe som står i fare for å bli utnyttet og diskriminert, også i Malaysia (blant annet inndragning av pass og høye rekrutteringsavgifter) og til dels i Sør-Korea. Hvis det brukes trevirke fra Russland, er det risiko for korrupsjon og dårlige arbeidsforhold, inkludert misbruk av fremmedarbeidere.

Ved utvinning av råvarer som metaller ser man risiko som mangel på fagforeningsrettigheter og trakassering av organiserte arbeidstakere, i noen tilfeller konflikter knyttet til lokalsamfunn og urfolks landrettigheter, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold og noen ganger barnearbeid og tvangsarbeid.

Risikoområder i leverandørkjeden for hyller og skap

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for hyller og skap.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, trekomponentproduksjon fra plast, metall og tre sluttproduksjon av hyller og skap
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Jorderosjon
• Konflikt med lokalsamfunn
• Lav lønn
• Mangel på rent vann
• Miljøforurensning
• Påvirker lokalsamfunnenes rettigheter
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Seksuelle overgrep
• Barnearbeid
• Diskriminering/misbruk av minoriteter
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
Dårlig helse og sikkerhet
• Repetitive bevegelser
• Skjæreulykker, gifteksponering og -utslipp
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 
• Diskriminering/misbruk av minoriteter
• Gifteksponering/-utslipp
• Repetitive bevegelser
 

Land i leverandørkjeden for hyller og skap

Markedet for hyller og skap kjennetegnes av en høy grad av skandinaviske designere, og bordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og europeiske land. Leverandørkjedene til komponentene for kontorstoler og elev/studentstoler er svært komplekse, og én enkelt mekanisme kan inneholde rundt 200 detaljer fra ulike underleverandører.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av hyller og skap

Bauksitt/aluminium

Brasil, Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.
 

Fenol

Nord-Asia, USA
 

Jernmalm

Sverige, Australia, Brasil og Kina.
 

Olje

Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria
 

Plastharpikser

Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina.
 

Sand

Nederland, Belgia, EU.
 

Tre

EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)
 

Urea

Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina.

Finér og plater: 

Sverige, Øst-Europa, Finland, Tyskland, USA, Russland. Bosnia, Serbia, Kroatia, Polen, Finland, Tyskland.
 

Laminerte overflater: 

Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania.
 

Metalldeler

Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea.
 

Plast

Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia.
 

Standardiserte deler

Sverige, Tyskland, Nederland.
 

Brasil
Danmark
Estland
Latvia
Norge
Japan, 
Sveits
Sverige
Tyskland
Ungarn
USA

Lyskilder

Lyskilder er høyrisikoprodukter både i utvinning av råvarer og i produksjon. En rapport viser til urimelig og ubetalt overtid, mangel på lønnsslipper, arbeidsrelaterte skader på grunn av dårlig arbeidsmiljø, og diskriminering i forbindelse med produksjon av lyskilder i Kina. 

Lyskilder inneholder mye mineraler og kjemikalier. Håndteringen av kvikksølv er en betydelig helse- og sikkerhetsrisiko i produksjonen av kompakte lysrør (CFL). Eksponering for kvikksølv kan gi nevrologiske skader, i tillegg til skader på lever og nyrer.

Metaller og mineraler som aluminium, nikkel, kobber, barytt, bly, arsen, gallium, bor, selen og magnesium brukes i lyskilder. Disse blir utvunnet og produsert i mange land, og enkelte av disse kan betraktes som høyrisikoland, for eksempel Kina, Peru, Kirgisistan, Brasil, India, Sør-Afrika, Marokko og Den demokratiske republikken Kongo. Risikoer omfatter farlig arbeidsmiljø, lav lønn, I noen tilfeller forekommer også tvangsarbeid og barnearbeid (Den demokratiske republikken Kongo, Peru). Gruvedrift i høyrisikomiljøer har også vært knyttet til seksuell utnytting og misbruk av kvinner i omkringliggende områder.

Risikoområder i leverandørkjeden for lyskilder

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til lyskilder.

Risikoområder i:  
råvareproduksjon av mineraler, sand, olje

komponentproduksjon av glasskolber/rør,

halvlederbrikker, kretskort, plast- og metallkomponenter

sluttproduksjon av lyskilder
• Barnearbeid
• Dårlige arbeidsforhold
• Giftig forurensning til jord, vann, luft
• Jorderosjon
• Konflikter med og konsekvens for lokalsamfunn
• Konsekvens for urfolks rettigheter
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Mangel på helse og sikkerhet
• Seksuelle overgrep
• Støtte til væpnet konflikt
• Tvangsarbeid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Barnearbeid
• Eksponering for varme og giftige kjemikalier
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Mangel på helse og sikkerhet
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Barnearbeid
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Mangel på helse og sikkerhet
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

Land i leverandørkjeden for lyskilder

Kina er den største produsenten og eksportøren av lysstoffbelysning og LED-lys i verden. Asiatiske land dominerer eksporten på komponentnivå. Ettersom Kina er en storprodusent av plast, sink og aluminium, er det sannsynlig at komponentene i stor grad er hentet fra Kina og omkringliggende land, men råvarer og mineraler kan komme fra flere land og regioner.

Tabellen viser hvor sluttproduksjon, komponenttilvirking og råvareuttak ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av arbeidstøy og tekstil

Aluminium/bauksitt

Australia, Brasil, Guinea, India, Kina
 

Arsen

Kina, Marokko, Namibia, Russland
 

Barytt

Kina, Marokko, India
 

Bly

Kina, Australia
 

Bor

Chile, Kasakhstan, Argentina
 

Fosfat

Kina, USA, Marokko, Vest-Sahara, Russland
 

Gallium (for det meste utvunnet fra bauksitt): 

Kina, Tyskland, Japan, Ukraina, Storbritannia, USA
 

Kobber

Chile, Peru, Kina, USA, Den demokratiske republikken Kongo
 

Kvikksølv

Kina, Kirgisistan, Peru
 

Magnesium

Sør-Afrika, Australia, Kina, Gabon, Brasil
 

Nikkel

Filippinene, Russland, Canada, Australia
 

Olje

USA, Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria
 

Selen (biprodukt fra nikkel og kobber): Tyskland, Japan
 

Sink: Australia, Kina, Peru
Sjeldne jordmineraler: Kina, India, Brasil
 

Soda, sand og kalkstein i glass:  USA, Kina, Australia, Italia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Belgia.
 

Tinn og tungsten: Kina, Indonesia, Peru, Bolivia, Brasil, Kongo, Vietnam, Rwanda

Glasskolber og glassrør

Kina, De forente arabiske emirater, USA, India, Filippinene, Ungarn, Tyskland
 

Halvlederbrikker

Hong Kong, Singapore, Kina, Sør-Korea, Malaysia
 

Kretskort

Hong Kong, Kina, Sør-Korea, Japan
 

Plast

Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

De forente arabiske emirater
Frankrike
Kina
Malaysia
Polen
Sør-Korea
Ungarn
USA

Hvordan stille og følge opp krav

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er lav for flere av de angitte møblene når det gjelder sluttmontering, men blir høyere jo lenger ned i leverandørkjeden man kommer. Ettersom risikoen er høyere lenger ned i leverandørkjeden tilsier dette at det allikevel er relevant å stille krav som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter, selv om risikoen på monteringsnivå er lav. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Flere av de utvalgte produktene som angis i tabellen over, har lav risiko på monteringsnivå. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å spørre leverandøren om informasjon om komponenter. 

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Oppdatert: 5. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.