Anskaffelsesprosessen steg for steg

Etiske kvalifikasjonskrav

I anskaffelser med særlig høy risiko for menneskerettighetsbrudd, bør dere bruke kvalifikasjonskrav for å sikre at leverandøren har tilstrekkelige tekniske og faglige kvalifikasjoner til å ivareta menneskerettigheter i kontrakten.

Dere kan kombinere de etiske kontraktsvilkårene med et kvalifikasjonskrav som etterspør dokumentasjon som viser at leverandørenes policys og rutiner er på linje med de etiske kontraktsvilkårene 2.1-2.3.

Ved å bruke et kvalifikasjonskrav på denne måten sikrer man seg at kun leverandører som har slik policy og rutiner på plass kan delta i konkurransen. Bruk av kvalifikasjonskrav fordrer at dere har hatt en leverandørdialog og undersøkt at et tilstrekkelig antall leverandører kan levere på et slikt krav.  

Maler
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord