Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Kilde: DFØ og Etisk Handel Norge

Dokumentet er ment for bruk i sin helhet.

Ny versjon foreligger (versjon 1. februar 2022). I den siste versjonen er følgende referanse til åpenhetsloven lagt inn under punkt 2.: Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal ha dette på plass ved kontraktsstart. Det gjort forandringer i enkelte setninger for tydeliggjørende av teksten i punkt 3. Dette er ikke-vesentlige endringer og kontraktens overordnede karakter er ikke endret.

Oppdatert: 7. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord