Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Dokumentet er ment for bruk i sin helhet.

Ny versjon foreligger (versjon 1. februar 2022). I den siste versjonen er følgende referanse til åpenhetsloven lagt inn under punkt 2.: Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal ha dette på plass ved kontraktsstart. Det gjort forandringer i enkelte setninger for tydeliggjørende av teksten i punkt 3. Dette er ikke-vesentlige endringer og kontraktens overordnede karakter er ikke endret.

Oppdatert: 7. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.