Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Det er tidlig i prosessen du har størst mulighet til å påvirke anskaffelsen.

Vurdering av behov og forankring hos ledelsen er suksessfaktorer for økt verdiskaping og effektiv ressursbruk i arbeidet med en anskaffelse.

I denne fasen finner du aktiviteter som du bør vurdere å gjennomføre. Omfanget vil variere avhengig av anskaffelsens strategiske viktighet og omfang.

Roller og ansvar i forberedelsesfasen

Budsjetteier/ avtaleeier

 • Ved behov gjennomføre forprosjekt for å etablere beslutningsunderlag for anskaffelsen
 • Godkjenne budsjett før oppstart av anskaffelses­prosessen
 • Godkjenne mandat
 • Utpeke personer til rollene og opprette TAT, eventuelt prosjektgruppe og styringsgruppe
 • Informere egen innkjøper
 • Sørge for at nåværende kostnadsnivå- og struktur blir definert
 • Avslå/ godkjenne kontraktsstrategi
 • Avslå/ god­kjenne endelig konkurranse­grunnlag
 • Vurdere opp mot mandat

Innkjøper

 • Utforme mandat
 • Gjennomføre markeds­analyser
 • Gjennomføre kjøpe-/lageanalyse
 • Kartlegge risikoer i markedet
 • Leverandørdialog og veiledende kunngjøring i KGV
 • Utforme kontraktsstrategi med risikoanalyse og tiltak
 • Etablere evaluerings­modell
 • Teste og ferdigstille evalueringsmodell
 • Ansvarlig for sammenstilling av konkurransegrunn­laget
 • Forberede konkurransegjennomføring i KGV

Kontraktsforvalter

 • Bistå med markedskunnskap
 • Bistå i utarbeidelse av leveransebeskrivelse/­spesifikasjon

Fagansvarlig

 • Kartlegge behov og bistå med markeds­kunnskap
 • Analysér forbruksmønsteret/behov ved å benytte statistikk og styringsinformasjon fra digitale løsninger (eksempelvis fra leverandørreskontro eller bestillingssystem)
 • Kartlegge risikoer knyttet til behovet
 • Ansvarlig for spesifikasjon (teknisk, funksjonell og andre spesielle hensyn)

​Tid, påvirkning og kostnader

Figuren viser anskaffelsesprosessen.
Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.