Kategorisering av vare- og tjenestegrupper

Vi har utarbeidet et verktøy som kan brukes for å kategorisere vare- og tjenestegrupper og for å analysere egen innkjøpsmakt hos potensielle leverandører.

Ferdig utfylt kan informasjonen i verktøyet bl.a. brukes som del av en markedsanalyse og som grunnlag for valg av konkurransestrategi i forbindelse med en konkret anskaffelse. Det kan også brukes til å kategorisere virksomhetens totale innkjøpsomsetning basert på en kategoristruktur fra en innkjøpsanalyse.

Verktøyet er beregnet på virksomheter av noe størrelse og med anskaffelser av noe omfang. Verktøyet anbefales brukt i forbindelse med anskaffelser av varer / tjenester med stor omsetning, eller som på annen måte er strategiske for virksomheten.

Første del av verktøyet er en såkalt Kraljics-matrise. Dette er et verktøy som skal støtte valg av strategi for forskjellige vare-/tjenestegrupper. Det kan også, med små justeringer, brukes for kategorisering av enkelte leverandører eller enkelte produkter.         

Andre del av verktøyet er en vurdering av egen innkjøpsmakt i leverandørmarkedet hvor man skal vurdere virksomhetens potensielle andel av leverandørens omsetning, samt attraktivitet som kunde i forhold til om man vurderes som en kunde som kan utnyttes, kjernekunde, plagsom kunde eller utviklingskunde.

Kategoriseringen av vare-/tjenestegruppen og analysen av egen innkjøpsmakt vil gi en klar indikasjon på hvilke tilnærminger som vil passe best når en kontraktstrategi skal defineres. Informasjonen fra Kraljics-matrisen kan også brukes som del av en markedsanalyse. Verktøyet kan også brukes som grunnlag for å vurdere hvilken relasjon virksomheten bør ha til leverandørene, hvordan samarbeidet med, og oppfølging av, leverandørene bør struktureres, samt hvilken ressursbruk som kan forventes.           

Verktøyet er laget i Microsoft Excel og består av selve verktøyet som skal fylles ut samt en veiledning til hjelp for utfyllingen. Selve verktøyet inneholder også en del veiledende informasjon. I tillegg er det utarbeidet et ferdig utfylt eksempel.

Oppdatert: 2. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.