Mal for valg av strategier i en anskaffelse

Vi har utarbeidet et elektronisk verktøy som skal være en støtte/veiledning til arbeidet med å vurdere og prioritere valg av strategier i en konkret anskaffelse.

Verktøyet vil ferdig utfylt inneholde informasjon som vil være en støtte/veiledning til arbeidet med å vurdere og prioritere valg av strategier som skal sikre at de overordnete behov dekkes og målsetningene med anskaffelsen kan realiseres. Denne informasjonen kan benyttes i et beslutningsgrunnlag/business case før neste fase, konkurransegjennomføring, påbegynnes.

Verktøyet er ment brukt av den som er ansvarlig for anskaffelsesprosjekt i virksomheten.

Metodikken verktøyet legger opp til bør brukes ved anskaffelser av varer/tjenester med stor omsetning, eller som på annen måte er kritiske for virksomheten. For mindre anskaffelser anbefales det at listen av mulige strategier vurderes, men dokumentasjonen kan reduseres i proporsjon til anskaffelsen omfang.

I verktøyet er det lagt opp til at man også skal bruke informasjon fra andre DFØ-verktøy, særlig fra:

  • Verktøy for markedsanalyse
  • Verktøy for leverandørkategorisering

Verktøyet inneholder ytterligere veiledning og informasjon for utfylling og bruk. I tillegg er det utarbeidet en steg- for steg veiledning utarbeidet i Microsoft Powerpoint samt et ferdig utfylt eksempel. 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.