Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Kilde: DFØ og Etisk Handel Norge

Dokumentet er ment for bruk i sin helhet.

Ny versjon foreligger (versjon 11. august 2021)

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord