Kontakt oss for faglige spørsmål

Finn telefonnummer og e-postadresser til ansatte i Divisjon for offentlige anskaffelser.

Før du kontakter oss kan du se om du finner svar på spørsmålet ditt under ofte stilte spørsmål og svar

  • Sparretelefonen hjelper deg med spørsmål om bærekraftige anskaffelser.
  • Om du er usikker på hvem du bør kontakte, send oss gjerne en e-post på ans@dfo.no, så vil den bli sendt videre til rett person.

Divisjonsdirektør og Stab

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Birgit Enger Nordstrand Fung. avdelingsdirektør og fung. seksjonsleder E-post: BirgitEnger.Nordstrand@dfo.no Tlf: 910 07 012

Seksjon for analyse og innkjøpsledelse

Anna Katrine Asprem Hvardal   E-post: AnnaKatrineAsprem.Hvardal
@dfo.no

Tlf: 454 61 182
Helga Nermoen Burheim Statistikk og analyse innenfor klima og miljø E-post: helganermoen.burheim@dfo.no
Tlf: 905 68 620
Jalini Srisgantharajah Teknisk ansvarlig ANS Datasjø, ANS Data. E-post: jalini.srisgantharajah@dfo.no
Tlf: 954 19 672
Jonas Karstensen Målstyring, målinger og beregninger innenfor klima og miljø. Grønne offentlige anskaffelser. E-post: jonas.karstensen@dfo.no
Tlf: 934 41 796
Malin Elisabeth Tvedt Hogstad Data, statistikk, analyse, anskaffelsesundersøkelsen, måling av innovative anskaffelser. E-post: Malin.Hogstad@dfo.no
Tlf: 901 24 509
Mari Kristine Vada Statistikk og analyse, særlig knyttet til digitale verktøy. E-post: marikristine.vada@dfo.no
Tlf: 959 00 643
Siv Helén Egelund Gjerstad Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA), anskaffelsesstrategi, innkjøpsledernettverket, mentorprogrammet for innkjøpsledere. E-post: siv.gjerstad@dfo.no
Tlf: 466 67 664
Terese Aas Innkjøpsledelse, anskaffelsesstrategi, innkjøpsledernettverket og benchmarking E-post: terese.aas@dfo.no Tlf: 917 76 221

Seksjon for arkitektur og teknologiutvikling

Erlend Klakegg Bergheim Elektronisk handelsformat (EHF), betalingsinstruksjoner E-post: erlend.klakegg.bergheim
@dfo.no

Tlf: 952 46 298
Paul Are Angell Killie Fung. seksjonsleder
Digital tjenesteutvikling
E-post: paul.killie@dfo.no
Tlf: 930 05 769
Rune Kjørlaug Digitalisering, datadrevet, samhandlingsarkitektur/EIF, Peppol/EHF, nordisk samarbeid. E-post: rune.kjorlaug@dfo.no
Tlf: 951 16 354
Sadia Walayat   E-post: sadia.walayat@dfo.no
Tlf:

Seksjon for teknologianvendelse

Halvord Vinger Seksjonsleder E-post: halvord.vinger@dfo.no
Tlf:  984 22 566
Jan Andre Mærøe Fagleder digital kontraktsoppfølging -utbredelse av digitale prosesser -utvikling og forvaltning Elektronisk handelsformat (EHF) -arkitektur og prosess E-post: janandre.maeroe@dfo.no
Tlf: 930 45 859
Petter Vinje Prosessansvarlig ANS -Prosessrammeverk -Prosessveiledning E-post: petter.vinje@dfo.no
Tlf: 951 18 243

Wenche Ludviksen
Dynamisk innkjøpsordning (DPS) og eAuksjon E-post: WencheLudviksen.
Saether@dfo.no

Tlf: 958 03 158
Sverre Ramm Jurist, anskaffelsesregelverk, personvern, digitalisering. E-post: sverre.ramm@dfo.no
Tlf: 988 95 980

Linda Wetter
Digital kontraktsoppfølging, Elektronisk handelsformat (EHF), utbredelse av digitale prosesser. E-post: linda.wetter@dfo.no
Tlf: 413 44 852

Avdeling for styring og digitalisering

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Birgit Enger Nordstrand Fung. avdelingsdirektør og fung. seksjonsleder E-post: BirgitEnger.Nordstrand@dfo.no Tlf: 910 07 012

Seksjon for analyse og innkjøpsledelse

Anna Katrine Asprem Hvardal   E-post: AnnaKatrineAsprem.Hvardal
@dfo.no

Tlf: 454 61 182
Helga Nermoen Burheim Statistikk og analyse innenfor klima og miljø E-post: helganermoen.burheim@dfo.no
Tlf: 905 68 620
Jalini Srisgantharajah Teknisk ansvarlig ANS Datasjø, ANS Data. E-post: jalini.srisgantharajah@dfo.no
Tlf: 954 19 672
Jonas Karstensen Målstyring, målinger og beregninger innenfor klima og miljø. Grønne offentlige anskaffelser. E-post: jonas.karstensen@dfo.no
Tlf: 934 41 796
Malin Elisabeth Tvedt Hogstad Data, statistikk, analyse, anskaffelsesundersøkelsen, måling av innovative anskaffelser. E-post: Malin.Hogstad@dfo.no
Tlf: 901 24 509
Mari Kristine Vada Statistikk og analyse, særlig knyttet til digitale verktøy. E-post: marikristine.vada@dfo.no
Tlf: 959 00 643
Siv Helén Egelund Gjerstad Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA), anskaffelsesstrategi, innkjøpsledernettverket, mentorprogrammet for innkjøpsledere. E-post: siv.gjerstad@dfo.no
Tlf: 466 67 664
Terese Aas Innkjøpsledelse, anskaffelsesstrategi, innkjøpsledernettverket og benchmarking E-post: terese.aas@dfo.no Tlf: 917 76 221

Seksjon for arkitektur og teknologiutvikling

Erlend Klakegg Bergheim Elektronisk handelsformat (EHF), betalingsinstruksjoner E-post: erlend.klakegg.bergheim
@dfo.no

Tlf: 952 46 298
Paul Are Angell Killie Fung. seksjonsleder
Digital tjenesteutvikling
E-post: paul.killie@dfo.no
Tlf: 930 05 769
Rune Kjørlaug Digitalisering, datadrevet, samhandlingsarkitektur/EIF, Peppol/EHF, nordisk samarbeid. E-post: rune.kjorlaug@dfo.no
Tlf: 951 16 354
Sadia Walayat   E-post: sadia.walayat@dfo.no
Tlf:

Seksjon for teknologianvendelse

Halvord Vinger Seksjonsleder E-post: halvord.vinger@dfo.no
Tlf:  984 22 566
Jan Andre Mærøe Fagleder digital kontraktsoppfølging -utbredelse av digitale prosesser -utvikling og forvaltning Elektronisk handelsformat (EHF) -arkitektur og prosess E-post: janandre.maeroe@dfo.no
Tlf: 930 45 859
Petter Vinje Prosessansvarlig ANS -Prosessrammeverk -Prosessveiledning E-post: petter.vinje@dfo.no
Tlf: 951 18 243

Wenche Ludviksen
Dynamisk innkjøpsordning (DPS) og eAuksjon E-post: WencheLudviksen.
Saether@dfo.no

Tlf: 958 03 158
Sverre Ramm Jurist, anskaffelsesregelverk, personvern, digitalisering. E-post: sverre.ramm@dfo.no
Tlf: 988 95 980

Linda Wetter
Digital kontraktsoppfølging, Elektronisk handelsformat (EHF), utbredelse av digitale prosesser. E-post: linda.wetter@dfo.no
Tlf: 413 44 852

Avdeling for bærekraft og innovasjon

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Marit Holter-Sørensen Avdelingsdirektør E-post: Marit.Holter-Sorensen@dfo.no 
Tlf: 920 98 197 
Miriam Odden   E-post: miriam.odden@dfo.no
Tlf: 936 82 437

Seksjon for bærekraftige anskaffelser

Helene Hoggen Seksjonsleder E-post: helene.hoggen@dfo.no
Tlf: 415 04 078
Elisabeth Sandnes   E-post: elisabeth.sandnes@dfo.no
Tlf: 408 74 128
Jenny Ählström Sosialt ansvar E-post: jenny.ahlstrom@dfo.no
Tlf: 905 80 673
Emilie Værp   E-post: emilie.vaerp@dfo.no
Tlf: 
Kristina Henriksson   E-post: kristina.henriksson@dfo.no
Tlf: 477 85 609
Marte Bredesen Drageset Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser, nordisk samarbeid. E-post: martebredesen.drageset@dfo.no
Tlf: 414 82 230
Martin Standley Styringsdata, klimaregnskap, elektrisitet/strøm, transport. E-post: martin.standley@dfo.no
Tlf:  913 83 954
Odd Olaf Schei Transport, miljø E-post: oddolaf.schei@dfo.no
Tlf: 911 22 747
Christian Tangene Grønne offentlige anskaffelser av møbler og IKT, sirkulær økonomi. E-post: christian.tangene@dfo.no
Tlf: 993 20 546
Victoria Stokke   E-post: victoria.stokke@dfo.no
Tlf: 412 77 303
Mari Frostad Tranø Miljøkrav i offentlige anskaffelser E-post: marifrostad.trano@dfo.no
Tlf: 930 95 846

Team bygg, anlegg og eiendom

Caroline Nilsen Teamleder. Transport, Klima og miljø. E-post: caroline.nilsen@dfo.no
Tlf: 915 55 414
Bjørn Kummeneje   E-post: bjorn.kummeneje@dfo.no
Tlf: 
Cecilie Blytt Bygg, anlegg og eiendom. E-post: Cecilie.blytt@dfo.no
Tlf: 982 08 833
Dominique Sellier   E-post: dominiqueedmondhenri.sellier
@dfo.no

Tlf: 940 54 520

Team Innovasjon

Sissel Kristin Hoel Teamleder E-post: sisselkristin.hoel@dfo.no
Tlf: 950 31 841
Johan Englund Fagdirektør, jurist, standardavtaler og gjennomføringsmodeller for innovative anskaffelser. E-post: Johan.Englund@dfo.no
Tlf: 938 24 553
Mathias Grude Eikseht StartOff

E-post: mathiasgrude.eikseth@dfo.no

Tlf: 988 40 610

Malin Karlsson  

E-post: malin.karlsson@dfo.no

Tlf: 919 08 577

Mari Frostad Tranø Innovative offenltlige anskaffelser E-post: marifrostad.trano@dfo.no
Tlf: 930 95 846
Magne Hareide Anskaffelse av innovasjon, kontrakt, konkurransegrunnlag, behovsbeskrivelse, regelverk, StartOff.

E-post:
magne.hareide@dfo.no

Mobil: 907 45 113

Avdeling for kontrakt og regelverk

Statens innkjøpssenter

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Kjetil Østgård
Kjetil Østgård
Avdelingsdirektør E-post: Kjetil.Ostgard@dfo.no
Tlf: 932 27 659
Barbro Bottheim
Barbro Bottheim
Fagdirektør, jurist E-post: Barbro.Bottheim@dfo.no
Tlf: 905 88 357
David Behrens
David Behrens
Innkjøpsanalyse, statlige fellesavtaler, E-post: David.Behrens@dfo.no
Tlf: 415 46 531
Yngvar Loen Larsen
Yngvar Loen Larsen
Jurist, statlige fellesavtaler. E-post: yngvarloen.larsen@dfo.no
Tlf: 950 41 740
Gisle Elgsaas Vada Jurist, Markedsplassen for skytjenester E-post: gisle.elgsaasvada@dfo.no
Tlf: 916 97 432
Tone Bergh-Christensen Jurist, statlige fellesavtaler E-post: tone.bergh-christensen@dfo.no
Tlf: 
Seksjon for IKT-avtaler
Ken Patrick
Ken Patrick
Seksjonssjef IKT avtaler E-post: ken.patrick@dfo.no
Tlf: 952 66 627
Junaid Aftab
Junaid Aftab
Fellesavtaler innen telefoni og multifunksjonsmaskiner og print. E-post: junaid.aftab@dfo.no
Tlf: 482 94 194
Nicholas Dvorani
Nicholas Næss Dvorani
Fellesavtaler innen PC og mobile enheter. E-post: nicholas.dvorani@dfo.no Tlf: 404 77 974
Stine Kvellestad
Markedsplass for skytjenester E-post: stine.kvellestad@dfo.no
Tlf: 905 07 626
Alexandra Wiggleswort
Alexandra Solheim Wigglesworth
Fellesavtale for telefoni og fellesavtale for ombruk og gjenvinning. Permisjon fra november 2022 til august 2023. E-post: alexandrasolheim.
wigglesworth@dfo.no

Tlf: 986 71 628
Anne Cahtrine Reinvold
Anne Cathrine Reinvold
Fellesavtale for ombruk og gjenvinning E-post: annecathrine.reinvold@dfo.no Tlf: 482 97 314
Helle Paulsen Inngår statlige fellesavtaler innen IKT-området. Planlegger og utformer konkurranser. Forhandler, evaluerer og tildeler statlige fellesavtaler.

E-post: Helle.Paulsen@dfo.no

Tlf: 413 23 751

Seksjon for vare- og tjenesteavtaler
Jan Henrik Skogen
Jan Henrik  Skogen
Seksjonssjef vare- og tjenesteavtaler E-post: Jan.henrik.skogen@dfo.no
Tlf: 909 50 085
Frederik Hanses
Frederik Hanses
Fellesavtaler på reiseområdet, flyreiser og hotell. E-post: frederik.hanses@dfo.no
Tlf: 483 38 193
Sara Hovland
Sara Hovland

 

Fellesavtaler på reiseområdet, 

Reisebyråtjenester

E-post: Sara.Hovland@dfo.no 

Tlf. 920 57 090

Jan Erik S. Ask
Jan Erik Sæther Ask
Kategoristrategi på kontor, fellesavtaler på kontorområdet, fellesavtale på møbler. E-post: janerik.ask@dfo.no
Tlf: 971 41 969
Jasmin Naila Mirza
Jasmin Naila Mirza
Fellesavtaler på kontorområdet, fellesavtale på forbruksmateriell. E-post: jasminnaila.mirza@dfo.no Tlf: 401 79 299
Eva Trælstad Fellesavtaler på reiseområdet, kurs- og konferansetjenester og overnatting i Norge. E-post: eva.traelstad@dfo.no
Tlf: 923 37 474
Fredrik Dahl-Hansen

Prosjektleder for digital markedsplass for bruktmøbler og digital ombruksplattform,

Avtaleforvalter fellesavtale for flyreiser

E-post: fredrik.dahl-hansen@dfo.no

Tlf: 41 57 06 21

Markedsplass for skytjenester
Sverre Christian Stoltz
Sverre Christian Stoltz
Prosjektdirektør, Markedsplassen for Skytjenester  E-post: sverre.stoltz@dfo.no Tlf: 920 45 300 

Regelverk og prosess

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Seksjon for regelverk og prosess
Bente Hagelien Seksjonssjef Regelverk og prosess E-post: bente.hagelien@dfo.no
Tlf: 980 78 143
Anne Cathrine Jacobsen Arbeidslivskriminalitet E-post:AnneCathrine.Jacobsen
@dfo.no

Tlf: 473 37 353
Asle Aass Offentlige anskaffelser. Veiledning om skytjenester, markedsplass for skytjenester, kontraktsoppfølging E-post: asle.aass@dfo.no
Tlf: 922 89 396
Charlotte Lindberg Statens standardavtaler (SSA) E-post: charlotte.lindberg@dfo.no
Tlf: 90 60 228
Fredrik Mortensen Kontraktsoppfølging og anskaffelsesprosessen. E-post: fredrik.mortensen@dfo.no
Tlf: 908 56 704
Tobias Løkken Amundsen Statens standardavtaler (SSA), kontraktsrett og anskaffelsesregelverket. E-post: tobiaslokken.amundsen
@dfo.no
Tlf: 984 19 844 
Mari Vestre Informatiker, IKT-anskaffelser, Statens standardavtale for smidig systemutvikling. E-post: mari.vestre@dfo.no
Tlf: 994 02 262
Ingrid Bjerke Kolderup Jurist, offentlige anskaffelser; anskaffelsesprosess (planlegging, gjennomføring og oppfølgning av anskaffelser), miljø og samfunnsansvar, regelverk

E-post: ingrid.kolderup@dfo.no

Tlf: 408 80 120

Per Jakobsen Sikkerhetsrådgiver E-post: per.jakobsen@dfo.no
Tlf: 907 59 160
Tor Øystein Søreid   E-post:  tor.soreid@dfo.no
Tlf: 
Trond Gunnar Amundsen Jurist, regelverk og konkurransegjennomføring E-post: trondgunnar.amundsen@dfo.no Tlf: 901 19 145
Trygve Olavson Laake Fagdirektør, jurist, anskaffelsesregelverk, EU/EØS, kvalitetssikring, tvistehåndtering E-post: trygve.laake@dfo.no
Tlf: 918 39 305
Oppdatert: 1. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord