Kontakt oss for faglige spørsmål

Finn telefonnummer og e-postadresser til ansatte i Divisjon for offentlige anskaffelser.

Før du kontakter oss kan du se om du finner svar på spørsmålet ditt under ofte stilte spørsmål og svar

  • Sparretelefonen hjelper deg med spørsmål om bærekraftige anskaffelser.
  • Om du er usikker på hvem du bør kontakte, send oss gjerne en e-post på ans@dfo.no, så vil den bli sendt videre til rett person.

Divisjonsdirektør og Stab ANS

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Dag Strømsnes Divisjonsdirektør

E-post:
dag.stromsnes@dfo.no

Mobil: 975 07 078

Gunnar Wessel Thomassen Avdelingsdirektør Stab

E-post:
gunnarwessel.thomassen@dfo.no

Mobil: 952 60 225

Kristine Lindberg  

E-post:
kristine.lindberg@dfo.no

Mobil: 473 72 757

Jorunn Sørby Nettredaktør anskaffelser.no (Kommunikasjonsavdelingen)

E-post:
jorunn.sorby@dfo.no

Mobil: 913 33 418

Jessie Boon Lin Tey  

E-post: 

jessie.tey@dfo.no

Mobil: 413 65 968

Sara Hovland

Seniorrådgiver

E-post:
Sara.hovland@dfo.no

Mobil: 920 57 090

Avdeling for styring og kompetanse

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Anna Katrine Asprem Hvardal Avdelingsdirektør

E-post:
AnnaKatrineAsprem.Hvardal
@dfo.no

Mobil:  454 61 182

Birgit Enger Nordstrand Effektivisering

E-post:
BirgitEnger.Nordstrand@dfo.no

Mobil: 910 07 012

Cecilie Drange Ringøen  

E-post: 

ceciliedrange.ringoen@dfo.no

Mobil:  977 36 073

Jonas Karstensen Målstyring, målinger og beregninger innenfor klima og miljø. Grønne offentlige anskaffelser.

E-post:
jonas.karstensen@dfo.no

Mobil: 934 41 796

Malin Elisabeth Tvedt Hogstad  

E-post: 
Malin.Hogstad@dfo.no

Mobil: 901 24 509

Ragnhild Sund  

E-post: 

ragnhild.sund@dfo.no

Mobil: 480 44 078

Siv Helén Egelund Gjerstad  

E-post: 

siv.gjerstad@dfo.no

Mobil: 466 67 664

Avdeling for digital transformasjon

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

André Hoddevik Avdelingsdirektør, generalsekretær OpenPEPPOL

E-post:
andre.hoddevik@dfo.no

Mobil: 913 97 587

Anna Frantzen  

E-post:
anna.frantzen@dfo.no

Mobil: 975 68 271

Cathrine Lund  

E-post: 

cathrine.lund@dfo.no

Mobil: 932 62 920

Erlend Klakegg Bergheim Elektronisk handelsformat (EHF), betalingsinstruksjoner

E-post:
erlend.klakegg.bergheim@dfo.no

Mobil: 952 46 298

Halvord Vinger  

E-post: 

halvord.vinger@dfo.no

Mobil: 984 22 566

Haroon Alam
 

 

E-post: 

haroon.alam@dfo.no

Mobil: 

Jalini Srisgantharajah Elektronisk handelsformat (EHF)

E-post:
jalini.srisgantharajah@dfo.no

Mobil: 954 19 672

Jan André Mærøe Elektronisk handelsformat (EHF) - arkitektur og prosess

E-post:
janandre.maeroe@dfo.no

Mobil: 930 45 859

Jens Aabol Elektronisk faktura, EHF faktura

E-post: 
jens.aabol@dfo.no

Mobil: 907 47 940

Paul Are Angell Killie Digital tjenesteutvikling

E-post: 

paul.killie@dfo.no

Mobil: 930 05 769

Petter Vinje Prosessveiledning, Elektronisk handelsformat (EHF)

E-post:
petter.vinje@dfo.no

Mobil: 951 18 243

Raghad Al-Abd  

E-post: 

raghad.al-abd@dfo.no

Mobil: 

Rune Kjørlaug  

E-post: rune.kjorlaug@dfo.no

Mobil: 951 16 354

Thor Steinar Møller  

E-post: 
ThorSteinar.Moller@dfo.no

Mobil: 982 64 372

Wenche Ludviksen Dynamisk innkjøpsordning (DPS) og eAuksjon

E-post:
WencheLudviksen.
Saether@dfo.no

Mobil: 958 03 158

Avdeling for bærekraft og innovasjon

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Marit Holter-Sørensen Avdelingsdirektør

E-post:
Marit.Holter-Sorensen@dfo.no

Mobil: 920 98 197 

Johan Englund Innovative offentlige anskaffelser

E-post:
Johan.Englund@dfo.no

Mobil: 938 24 553

Henriette Heinecke  

E-post: 
henriette.heinecke@dfo.no

Mobil: 913 39 894

Helene Hoggen Innovative anskaffelser og miljø

E-post:
helene.hoggen@dfo.no

Mobil: 415 04 078

Mette Louise Mannsåker  

E-post: 
mettelouise.mannsaker@dfo.no

Mobil: 936 68 106

Odd Olaf Schei Transport, miljø

E-post:
OddOlaf.Schei@dfo.no

Mobil: 91122747

Sarah Fossen Sinnathamby Klima og miljø

E-post:
sarah.sinnathamby@dfo.no

Mobil: 41231471

Martin Standley,/ Partnere og leverandører (APL) Klima og miljø, transport, måling

E-post:
martin.standley@dfo.no

Mobil: 913 83 954

Victoria Stokke Klima og miljø

E-post:
victoria.stokke@dfo.no

Mobil: 412 77 303

Elisabeth Sandnes, Hospitant, Klima og miljø

E-post:
elisabeth.sandnes@dfo.no

Mobil: 408 74 128

Jenny Ählström Sosialt ansvar

E-post: 
jenny.ahlstrom@dfo.no

Mobil: 905 80 673

Avdeling for regelverk og prosess

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Bente Hagelien Avdelingsdirektør

E-post: 

bente.hagelien@dfo.no

Mobil: 980 78 143

Anne Cathrine Jacobsen Arbeidslivskriminalitet

E-post:
AnneCathrine.Jacobsen
@dfo.no

Mobil: 473 37 353

Asle Aass Offentlige anskaffelser. Veiledning om skytjenester, markedsplass for skytjenester, kontraktsoppfølging

E-post:
asle.aass@dfo.no

Mobil: 922 89 396

Cecilie Blytt Bygg, anlegg og eiendom: prestasjonsinnkjøp (BVP), leie av eiendom, gjennomføringsmodeller, spesielt offentlig privat samarbeid

E-post:
cecilie.blytt@dfo.no

Mobil: 982 08 833

Charlotte Lindberg Statens standardavtaler (SSA)

E-post:
charlotte.lindberg@dfo.no

Mobil: 90 60 228


Eirin Rødsjø
 

E-post: 

eirin.rodsjo@dfo.no

Mobil: 

Fredrik Rolf Young Mortensen Anskaffelsesprosessen, kontraktsoppfølging, konsulenttjenester og tilbudsevaluering

E-post:
fredrik.mortensen@dfo.no

Mobil: 908 56 704

Ingrid Bjerke Kolderup Jurist, offentlige anskaffelser; anskaffelsesprosess (planlegging, gjennomføring og oppfølgning av anskaffelser), miljø og samfunnsansvar, regelverk

E-post: 
Ingrid.kolderup@dfo.no

Mobil: 408 80 120

Mari Vestre Informatiker, IKT-anskaffelser, Statens standardavtale for smidig systemutvikling, Statens standardavtaler generelt.

E-post:
mari.vestre@dfo.no

Mobil: 994 02 262

Per Jakobsen Sikkerhetsrådgiver

E-post: 

per.jakobsen@dfo.no

Mobil: 907 59 160

Tor Øystein Søreid  

E-post: 

tor.soreid@dfo.no

Mobil: 

Trond G. Amundsen Jurist, regelverk og konkurransegjennomføring

E-post:
trondgunnar.amundsen@dfo.no

Mobil: 901 19 145

Trygve Olavson Laake Fagdirektør, jurist, anskaffelsesregelverk, EU/EØS, kvalitetssikring, tvistehåndtering

 

E-post:
trygve.laake@dfo.no

Mobil: 918 39 305

Avdeling for statlig innkjøp


Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Ledelse og stab

Kjetil Østgård

Kjetil Østgård

 

 

Avdelingsdirektør

E-post:
Kjetil.Ostgard@dfo.no

Mobil: 932 27 659

Barbro Bottheim

Barbro Bottheim
Fagdirektør, jurist

E-post:
Barbro.Bottheim@dfo.no

Mobil: 905 88 357

Sverre Christian Stoltz

Stoltz, Sverre Christian
Prosjektdirektør, Markedsplassen for Skytjenester 

E-post:

sverre.stoltz@dfo.no

Mobil: 920 45 300 

Yngvar Loen Larsen

Yngvar Larsen Loen

Seniorrådgiver, jurist

E-post:
yngvarloen.larsen@dfo.no

Mobil: 950 41 740

David Behrens

David Behrens

Seniorrådgiver, analyse

 

E-post:
David.Behrens@dfo.no

Mobil: 415 46 531

Seksjon for IKT-avtaler

Ken Patrick

Ken Patrick
Seksjonssjef

E-post:
ken.patrick@dfo.no

Mobil: 952 66 627

Junaid Aftab

Junaid Aftab

Seniorrådgiver

E-post:

junaid.aftab@dfo.no

Mobil: 482 94 194

Nicholas Næss Dvorani

Nicholas Dvorani
Førstekonsulent

E-post: 

nicholas.dvorani@dfo.no

Mobil: 404 77 974

Thor Hammer

Thor Hammer

Seniorrådgiver

 

 

E-post: 

thor.hammer@dfo.no

Mobil: 951 99 100

Stine Kvellestad

Seniorrådgiver

 

Permisjon 2022

 

E-post: 

stine.kvellestad@dfo.no

Mobil: 905 07 626

Alexandra Solheim Wigglesworth

Alexandra Wiggleswort

 

Førstekonsulent

E-post: 

alexandrasolheim.
wigglesworth@dfo.no

Mobil: 986 71 628

Anne Cathrine Reinvold

Anne Cahtrine Reinvold
Seniorrådgiver

E-post: 

annecathrine.reinvold@dfo.no

Mobil: 482 97 314

Seksjon for kontor- og reiseavtaler

Jan Henrik  Skogen

Jan Henrik skogen
Seksjonssjef

 

E-post:  Jan.henrik.skogen@dfo.no

Mobil: 909 50 085

Frederik Hanses

Fredrik Hanses

Seniorrådgiver

E-post:

frederik.hanses@dfo.no

Mobil: 483 38 193

Jan Erik Sæther Ask

Jan Erik Ask

Seniorrådgiver

 

 

E-post: 

janerik.ask@dfo.no

Mobil: 971 41 969

Jasmin Naila Mirza

Jasmin Naila Mirza

 

Førstekonsulent

E-post: 

jasminnaila.mirza@dfo.no

Mobil: 401 79 299

 

Eva Trælstad

Eva Trælstad
Førstekonsulent

E-post: 

eva.traelstad@dfo.no

Mobil: 923 37 474

Oppdatert: 7. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord