Nettverk for digitale anskaffelser

En arena der statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter kan knytte kontakt, dele erfaringer og styrke sin kunnskap om omstilling til digitale anskaffelsesprosesser.

Nettverket er en videreføring av det som tidligere var Brukerforum for e-handel, og er en åpen møteplass for innkjøpere, innkjøpsledere og andre interessenter. 

Målet med nettverket er at økt kunnskap og nettverksbygging skal bidra til at virksomheter lykkes med digitalisering av anskaffelsesprosessen ut ifra sine behov og forutsetninger.  

Heldigital anskaffelsesprosess i løpet av 2024 

Vellykket digitalisering av anskaffelsesprosessen vil gi store effekter. Regjeringen har som mål å gjøre anskaffelsesprosessen heldigital innen utgangen av 2024. 

Samlingene i nettverket er et initiativ i Program for digitale anskaffelser, og skal gi deltakerne inspirasjon og informasjon til å gjennomføre digitaliseringsaktiviteter i egen virksomhet.  

Avholdte samlinger

Samling 7. november i Oslo: Konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsoppfølging (KAV)

Presentasjoner fra samlingen 7. november

Et viktig premiss for samlingen var god tid for deltakerne til å diskutere seg imellom, og rom for å dele både utfordringer og suksesshistorier. I tillegg var det engasjerte innledere som delte sine erfaringer med anskaffelser og bruk av digitale verktøy i plenum.

Blant innspillene noterer vi oss spesielt ønsket om strukturerte gruppediskusjoner, tilstrekkelig tid til å gå i dybden på enkelttemaer, og nytten av å høre på konkrete erfaringer fra de som er «best i klassen». Vi bruker tilbakemeldingene når vi jobber med utformingen av de neste samlingene i nettverket.

Grupper med mennesker

Gruppearbeid under samlingen.

 

Samling 28. januar i Oslo: Digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging

Presentasjoner fra samlingen 28. januar

På andre samling i nettverket var fortsatt digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging tema. Innleggende i plenum handlet om behovsfasen, bruk av data og analyser i styring, og tilrettelegging for digital prosess. Gruppediskusjonene hadde samme temaer. I tillegg kom fire leverandører av KGV for å snakket om muligheter i sine løsninger, og det ble lagt til rette for diskusjon og tilbakemeldinger. 

Samling 27. februar i Tromsø: Reisen mot heldigitale anskaffelser

Presentasjoner fra samlingen 27. februar

Nettverk for digitale anskaffelser har alle landets statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter som målgruppe. Samlingen i Tromsø er den første av flere nettverkssamlinger utenfor Oslo. I likhet med de føste samlingene hadde samlingen digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging som tema, med fokus på tilrettelegging for en digital prosess og god utnyttelse av tilgjengelige digitale verktøy. I gjennomføringen av samlingen var vi oppptatt av å bruke lokale innledere og legge til rette for nettverksbygging og erfaringsdeling mellom deltakerne.

Samling 10. mars i Trondheim: Reisen mot heldigitale anskaffelser
Webinar 28. mai: Fra fakturadata til styringsinformasjon
Webinar 16. juni: God bruk av evalueringsmodeller
Webinar 18. juni: Innkjøperrollen i en digital hverdag

Kommende samlinger 

DFØ arrangerer samlinger i nettverket med jevne mellomrom. Samlingene vil ta for seg ulike temaer knyttet til implementering og bruk av digitale løsninger i anskaffelsesprosessen og vil ha en god sammensetting av diskusjon, erfaringsdeling og andre innlegg i plenum.  

Gi innspill

Vi er opptatt av å forme nettverket etter behov og ønsker fra de som vil delta, så gi oss gjerne innspill. Vi har også en Facebook-gruppe for deg som vil diskutere og gi innspill til digitaliseringsarbeid på ansakffelsesområdet

Oppdatert: 31. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.