Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser (CCFP)

Dette er et nordisk samarbeidsprosjekt som ønsker å redusere klima- og miljøfotavtrykket til den nordiske offentlige sektors høye forbruk av varer og tjenester.

De nordiske landene kan bidra til en mer sirkulær og ressurseffektiv økonomi ved å gjennomføre mer bærekraftige og sirkulære offentlige anskaffelser.

CCFP er et nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd, og er ledet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Partnere i prosjektet er

 • Leverandørutviklingsprogrammet (LUP – Norge)
 • Naturvårdsverket og Upphandlingsmyndigheten (Sverige)
 • Motiva (Finland) og Miljøstyrelsen (Danmark)

I tillegg bidrar SYKE (Finland) og Energistyrelsen (Danmark) inn på et delprosjekt.

Prosjektet vil bidra til Visjon 2030 gjennom å:

 • Promotere en sirkulær og biobasert økonomi, bærekraftig og konkurransedyktig produksjon, bærekraftige matsystemer, samt ressurseffektive og giftfrie kretsløp i Norden.
 • Bidra til en positiv utvikling i det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet, blant annet ved å fremme nordiske grønne løsninger i resten av verden.  
 • Understøtte kunnskap og innovasjon og gjøre det enklere for virksomheter i hele Norden til fullt ut å utnytte de utviklingsmuligheter som den grønne, teknologiske og digitale omstilling og den voksende bioøkonomi skaper.

Prosjektet bygger på metoder utviklet av LUP (Norge) og innkjøpssamarbeid i Finland og Sverige, og vil jobbe med:

 • Nullutslippstransport
 • Sirkulære møbler
 • Sirkulær IKT
 • Batterier
 • Emballasje

Prosjektet vil også sette søkelys på å videreutvikle måling av klimaeffekter i offentlige anskaffelser. Vi ønsker å utvikle metoder, verktøy og eksempler hvor bruk av eksisterende eller nye standard data effektivt bruker tilgjengelig data til å produsere bedre statistikk om klimaeffekter og trender relatert til offentlige anskaffelser for beslutningstakere, innkjøpere, direktorater, det offentlige og forskere.

Vi tror at gjennom å styrke samarbeid mellom ambisiøse innkjøpsorganisasjoner i de nordiske landene for kategorier hvor det også er potensiale for vekst i nordiske verdikjeder, vil prosjektet muliggjøre en prosess for endring i en større skala enn disse organisasjonene ville kunne gjort alene. Gjennom en etterspørselsdrevet tilnærming og koordinert måling, vil de nordiske landene gjennom dette prosjektet promotere en mer sirkulær og klimavennlig økonomi.

Prosjektet pågår fra august 2021 til desember 2024.

Oppdatert: 3. juni 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.