Utførelsesentreprise - BAE

I utførelsesentrepriser koordinerer byggherren prosjektering og utførelse. Arkitekter og rådgivere utvikler på vegne av byggherren prosjektet gjennom tegninger, beskrivelser og konkurranseregler.

Varianter

Delte entrepriser

Denne varianten kalles også byggherrestyrte entrepriser. Byggherren inngår kontrakt med entreprenører for alle fagene i prosjektet. Byggherren koordinerer arbeidene mellom entreprenørene og er ansvarlig for kvalitet og fremdrift i prosjekteringen.

Hovedentreprise

Byggherren samler de bygningsmessige entreprisene i èn kontrakt med hovedentreprenøren og har egne kontrakter for de øvrige (tekniske) fagene. Hovedentreprenøren får ansvar for rigg og for koordinering av arbeidene mellom alle (side)entreprenørene.

Generalentreprise

Byggherren inngår en kontrakt med en entreprenør for alle entreprisene, med rigg og koordinering inkludert, men står selv ansvarlig for prosjekteringen.

Byggherrens oppgaver

 • Organisere en styringsgruppe med representanter for egen administrasjon, brukere, bestiller og eiendomsavdeling.
 • Engasjere nødvendige arkitekter og rådgivere.       
 • Godkjenne prosjektplan, samt tegninger, beskrivelser og øvrig konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenør.
 • Arrangere entreprisekonkurranse med eller uten prekvalifisering.
 • Følge opp arbeidene gjennom egen eller innleid byggeleder.

Videreføring av skisseprosjektet til forprosjekt i utførelsesentrepriser forutsetter at byggherren har tatt stilling til hvilke alternativer som skal utredes. De fleste byggherrer vil stå for dette beslutningspunktet selv, men enkelte kan ønske å foreta en tredjepartskontroll av skisseprosjektet.

Viktig                             

 • Byggherren må sikre en god tidligfase i egen organisasjon for å fastsette prosjektets funksjoner, form og kvaliteter slik at konkurransegrunnlaget er entydig.
 • Byggherren må ha god nok intern kompetanse og kapasitet til å følge opp prosjektering og utførelse. Eventuelt må slike ressurser anskaffes.
 • Minimere behovet for endringer før bygget er overtatt.

Fordeler

 • Byggherrens styring og innflytelse i prosessen er stor.
 • Det foreligger priser som kan benyttes ved endringsarbeider.

Ulemper                       

 • Tiden det tar å få prosjektet ferdig er normalt lengre enn ved andre modeller fordi prosjekteringen i større grad må gjøres ferdig før utførelse kan påbegynnes.
 • Byggherren har ansvaret for gråsoner/mangler mellom kontraktene, inklusive for arbeidsunderlaget fra de prosjekterende.

Byggherren får først full oversikt over endelige kostnader når siste entreprise er avtalt og prosjektet ligger fast.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.