Krav om universell utforming i anskaffelser av IT

Veiledning om hvordan du kan ta hensyn til universell utforming i IT-anskaffelser der nettsteder, apper eller automater er involvert.

Hva er universell utforming – og hvorfor er det viktig

Universell utforming av IKT-løsninger betyr at de mest vanlige funksjonene kan benyttes av flest mulig uten særskilt tilrettelegging.

IT-løsninger skal som hovedregel være universelt utformet.

Kravene gjelder for både offentlig og privat sektor, og er fastsatt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Du må tenke på universell utforming i alle utviklingsløp, både når det handler om redesign og nye i løsninger. Tilsynet for universell utforming har informasjon om universell utforming i offentlige anskaffelser.

Hos Uu-tilsynet finner du også mer informasjon om regelverket rundt universell utforming.

Hvordan få oversikt over behovet for universell utforming

Brukerne av løsningen kan for eksempel ha problemer med å forstå innhold, ha nedsatt motorikk, hørsel og syn. En universelt utformet løsning er også en brukervennlig løsning.

Sett deg inn i brukernes behov. Brukere kan ha særskilte behov som følge av funksjonsnedsettelser, men universell utforming kan også være nyttig for andre. Her finner du noen tips:

Krav, kriterier og oppfølging av leveransen

Krav til universell utforming

For nettsteder, apper og automater som er retter mot, eller stilt til rådighet for brukere, skal du som kunde stille krav i konkurransegrunnlaget om at:

Du bør også kreve at:

  • Leverandøren tester at løsningen er universelt utformet mens den er under utvikling, før den leveres for akseptansetest
  • Leverandøren dokumenterer på hvilken måte løsningen oppfyller kravene til universell utforming 

Forskrift om offentlige anskaffelser § 15-2 stiller ellers krav om at det ved anskaffelse av «ytelser som skal brukes av personer» skal tas «hensyn til universell utforming» i kravspesifikasjonen. Det vil si at universell utforming skal vektlegges også ved anskaffelse av ikt-løsninger som faller utenfor virkeområdet for forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.

Beskrivelse av krav

Du finner utklippsversjoner av forslag til krav på verktøysiden for krav til universell utforming av IKT. Utklippsversjonene er kun ment som et utgangspunkt som må tilpasses den aktuelle anskaffelsen.

Tildelingskriterier

Momenter som du bør ta med for å kunne evaluere på universell utforming:

  • Den subjektive brukeropplevelsen. Det er mange måter de tekniske kravene (skal-krav) kan oppfylles på, og brukeropplevelsen kan variere.
  • Hvordan løsningen blir oppdatert, testet og dokumentert for å sikre at suksesskriteriene i WCAG 2.1 er oppfylt etter at løsningen er levert og tatt i bruk (eksempelvis under tildelingskriteriet «kvalitet» eller lignende).
  • Tilbydd kompetanse. Bruk av personer med relevant erfaring i gjennomføringen regnes som positivt.  Med relevant erfaring menes personer med nylig erfaring innen utvikling, test, dokumentasjon eller tilsyn av krav til universell utforming innen IKT-løsninger (eksempelvis under tildelingskriteriet «tilbudt personell» eller lignende).
  • Sørg for at de som skat stå for utviklings- og vedlikeholdsarbeid har kompetanse innen universell utforming.
Gjennomføre godkjenningsprøve

Før du godtar leveransen anbefaler vi at du gjennomfører en godkjenningsprøve:

  1. Leverandøren tester og dokumenterer at kravene til at universell utforming er oppfylt.
  2. Leverandøren varsler kunden om at kravene til universell utforming er oppfylt, dokumentert og tilgjengelig.
  3. Kunden vurderer, selv eller med bistand fra konsulent, om testresultatene er i samsvar med kravene og tar eventuelt også egne tester.

Se tilsynets testprosedyrer for å måle samsvar eller brudd med suksesskriteriene.

Kravene du har til godkjenningsprøve, test og dokumentasjon beskrives i Bilag 5 Godkjenningsprøve i Statens standardavtaler.

Oppdatert: 26. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.