Universell utforming i anskaffelser av IT

Veiledning om hvordan du kan ta hensyn til universell utforming i IT-anskaffelser der nettsteder, apper eller automater er involvert.

Hva er universell utforming

Universell utforming av IKT-løsninger betyr at de mest vanlige funksjonene kan benyttes av flest mulig uten særskilt tilrettelegging.

IT-løsninger skal som hovedregel være universelt utformet.

Kravene gjelder for både offentlig og privat sektor, og er fastsatt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Du må tenke på universell utforming i alle utviklingsløp, både når det handler om redesign og nye i løsninger. 

For mer informasjon om regelverket rundt universell utforming, se Tilsyn for universell utformings nettsider.

Hvordan få oversikt over behovet for universell utforming

Brukerne av løsningen kan for eksempel ha problemer med å forstå innhold, ha nedsatt motorikk, hørsel og syn. En tilgjengelig løsning er også en brukervennlig løsning.

Sett deg inn i brukernes behov. Brukere kan ha særskilte behov som følge av funksjonsnedsettelser, men universell utforming kan også være nyttig for andre. Her finner du noen tips:

Krav, kriterier og oppfølging av leveransen

Krav til universell utforming

For nettsteder, apper og automater skal du som kunde stille krav i konkurransegrunnlaget om at:

Du bør også kreve at:

  • Leverandøren tester at løsningen er universelt utformet mens den er under utvikling, før den leveres for akseptansetest
  • Leverandøren dokumenterer på hvilken måte løsningen oppfyller kravene til universell utforming 

Beskrivelse av krav

Du finner utklippsversjoner av forslag til krav på verktøysiden for krav til universell utforming av IKT.

Tildelingskriterier

Elementer som du bør ta med for å kunne evaluere på universell utforming:

  • Vurdering av hvordan løsningen blir oppdatert, testet og dokumentert for å sikre at suksesskriteriene i WCAG 2.0 er oppfylt etter at løsningen er levert og tatt i bruk (eksempelvis under tildelingskriteriet «kvalitet» eller lignende)
  • Leverandørens plan for gjennomføring vurderes. Bruk av personer med relevant erfaring i gjennomføringen regnes som positivt.  Med relevant erfaring menes personer med nylig erfaring innen utvikling, test, dokumentasjon eller tilsyn av krav til universell utforming innen IKT-løsninger (eksempelvis under tildelingskriteriet «tilbudt personell» eller lignende)
  • Pris på utvikling og vedlikehold i samsvar med kravene til universell utforming
Følge opp leveransen

Før du godtar leveransen anbefaler vi at du gjennomfører en godkjenningsprøve:

  1. Leverandøren tester og dokumenterer at kravene til at universell utforming er oppfylt
  2. Leverandøren varsler kunden om at kravene til universell utforming er oppfylt, dokumentert og tilgjengelig
  3. Kunden vurderer, selv eller med bistand fra konsulent, om testresultatene er i samsvar med kravene

Se testprosedyrene for å måle samsvar eller brudd med de 35 suksesskriteriene i WCAG 2.0 (husk innføring av WCAG 2.1).

Kravene du har til godkjenningsprøve, test og dokumentasjon beskrives i Bilag 5 Godkjenningsprøve i Statens standardavtaler.

Oppdatert: 4. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord