Vedlikehold - Support

Det er viktig å sørge for vedlikehold av IT-systemene. Hvis ikke kan IT-systemene fort bli en risiko for virksomheten. En vedlikeholds- eller supportavtale omfatter vanligvis feilretting og tilgang til nye versjoner Den kan også inneholde brukerstøtte.

Ser man på livsløpskostnadene til et system vil vedlikeholdskostnadene vanligvis langt overskrive utviklings- eller innkjøpskostnadene. 

Med mindre systemet ditt er basert på åpen kildekode, må du vanligvis ha en vedlikeholdsavtale for å få nye versjoner som støtter endringer i underliggende programvare. Den underliggende programvaren må stadig oppdateres bl.a. for å tette sikkerhetshull. Hvis ditt system ikke kan oppgraderes, vil dette kunne representere en sikkerhetsrisiko for hele virksomheten.

Vedlikeholdsavtaler pleier å omfatte feilretting. Dersom du kjøper et standardsystem er det vanligvis bare leverandøren av standardsystemet som kan gjøre feilretting og levere oppgraderinger og du er derfor bundet til å inngå vedlikeholdsavtale med dem. Grunnen er at det bare er de som har opphavsretten til standardsystemet som kan gjøre endringer i systemet. Dersom du har tenkt å anskaffe standardsystemer er det viktig at du lyser ut vedlikeholdstjenesten samtidig. Hvis ikke, vil du ha få muligheter til å få konkurranse på vedlikeholdstjenesten.

Dersom systemet er spesialutviklet og du selv har opphavsretten til systemet vil du kunne bytte vedlikeholdsleverandør. Det er viktig at du gjør det med jevne mellomrom for å minske leverandørbindingen. 

Tjenestenivåavtale

Det er vanlig å regulere leverandørens reaksjonstid når du melder feil, ber om support eller liknende gjennom en tjenestenivåavtale. Dersom leverandøren ikke holder fristene i avtalen vil du som kunde ha rett til refusjon. Dette er vanligvis regulert i et eget bilag. Det fins en egen Statens standardavtale for kjøp av vedlikeholdstjenester (SSA-V). I veiledningen til utfylling av bilag er det et eksempel på en slik tjenestenivåavtale. 

Oppdatert: 7. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord