Retningslinjer for bruk av konsulenttjenester i staten

DFØs retningslinjer skal hjelpe statlige virksomheter til å gjøre gode vurderinger før de tar beslutninger om kjøp av konsulenttjenester.

Hensikten med DFØs retningslinjer er å sikre ressurseffektiv bruk av konsulenttjenester i staten slik at virksomhetene sikrer sitt eksisterende og kommende kompetansebehov.

Retningslinjene viser vurderingene virksomhetene må gjøre for å dekke sine kompetansebehov, der kjøp av konsulenttjenester er ett av flere valg.

Retningslinjene er overordnete, og de skal derfor tilpasses virksomhetens egenart og omfang av konsulentkjøp.

Retningslinjene innebærer ikke nye krav utover det som allerede er fastsatt i regelverk og rundskriv.

Endringer

Retningslinjene er oppdatert juli 2023 med hensyn på nye regler for innleie av arbeidskraft.

Retningslinjer for bruk av konsulenttjenester i staten
pdf 433.27 KB

Hvis virksomheten tar et valg om å kjøpe konsulenttjenester, har DFØ egen veiledning om dette. I den gis det råd om hvordan selve anskaffelsen kan gjennomføres.

Oppdatert: 4. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.