Veileder for kjøp av konsulenttjenester

Veilederen er rettet mot alle typer offentlige konsulentkjøp og mot offentlige innkjøpere som kjøper konsulenttjenester av og til. Den er også rettet mot fagpersoner i en virksomhet som har behov for å kjøpe inn konsulenter til å utføre konkrete oppgaver innenfor et fagområde.

Kilde: DFØ

Mange opplever det som krevende å kjøpe konsulenttjenester. Veilederen formidler generelle tips om utfordringer ved konsulentkjøp og gir råd knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av denne type kjøp.

Veilederen er oppdatert i henhold til nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017.

Veileder for kjøp av tolketjenester fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi)

 

Oppdatert: 8. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord