StartOff for oppdragsgivere

StartOff er et relativt nytt rammeverk for anskaffelser tilpasset startups som leverandører. Som oppdragsgiver får du hjelp til en definert prosess og kan erfare utvikling av nye løsninger i samarbeid med startups.

Dette bør du som oppdragsgiver vite

Utgangspunktet for prosjekter i StartOff er en problemstilling eller behov som den offentlige virksomheten søker å få løst. StartOff-teamet er med som prosessveileder gjennom hele gjennomføringen, og alle spørsmål knyttet til anskaffelser og budsjett er avklart på forhånd. Problemstillinger som egner seg til StartOff-prosjekter har gjerne følgende kjennetegn:

  • Kan avgrenses fra andre prosesser/systemer i den offentlige virksomheten
  • Har en tydelig eier internt, samt god forankring
  • Det finnes idéer om en løsning i markedet
  • Oppdragsgiver er åpen for helt nye løsninger
  • En tenkt løsning har et tydelig potensiale for skalering
  • Omfang og størrelse som lar seg løse innenfor StartOff-rammene

Slik foregår prosessen

StartOff tar løpende imot forslag fra offentlige virksomheter om problemstillinger og behov som de ønsker løst gjennom rammeverket:

Identifisere behov
3 uker
Forberede konkurranse

Identifisert behov bearbeides med støtte fra StartOff. Behovet kunngjøres på Doffin. StartOff markedsfører konkurransen målrettet mot oppstartsmiljøer.

Konkurranse kunngjøres!
4 uker
Tilbudsperiode

Fra konkurransen kunngjøres har startup-selskapene ca 4 uker på seg til å levere en idéskisse. I denne perioden skal både oppdragsgiver og StartOff-teamet være tilgjengelige for spørsmål.

Evaluere idéskisser
3 uker
Evaluering og utvelgelse

Idéskisser evalueres. De 3 beste får videreutvikle løsningsforslaget sitt over en periode på 3 uker. Løsningsforslaget pitches og 1 vinner kåres. Vinneren går videre til fasen for utvikling av MVP.

Starte utvikling
15 uker
MVP-utvikling

Leverandøren utvikler MVP-løsning, over en periode på 15 uker. Som oppdragsgiver samarbeider dere med leverandøren underveis. Som oppdragsgiver deltar dere på workshop om hvordan jobbe med startups.

Demonstrere løsning
Veien videre

Etter at MVP'en er demonstrert vil dere som oppdragsgiver sammen med StartOff i en workshop utforske mulighetene for en videreføring  (innkjøp) av løsningen. StartOff-prosessen avsluttes med arrangementet Demodagen, der dere presentere behovet og utviklet løsning sammen med leverandøren, for et bredt publikum.

Prosjektforslag

Har du et prosjektforslag? Du kan enten fylle ut skjemaet for prosjektskisse ved å klikke på lenken nedenfor. Skjemaet lagres underveis hvis du ikke har all informasjonen klar. Du kan også ta direkte kontakt med oss i StartOff for en prat om hvilke behov som passer, mer informasjon om prosessen eller sparring.

Oppdatert: 3. november 2022

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord