Intensjonskunngjøring

Spørsmål og svar om intensjonskunngjøring.

 Formålet med en intensjonskunngjøring er at du som oppdragsgiver kan informere markedet om en intensjon om å inngå en kontrakt.

Dersom oppdragsgiveren mener at han har hjemmel til å inngå en kontrakt direkte, uten å kunngjøre konkurransen i samsvar med kunngjøringsreglene, kan han etter at valget av leverandør er besluttet, kunngjøre at kontrakten vil bli inngått ved en intensjonskunngjøring.

FOA § 21-5

En slik kunngjøring gir de som mener at oppdragsgiveren ikke har hjemmel til å inngå kontrakt direkte, en mulighet til å gripe inn i prosessen. Det kan for eksempel skje ved å stille spørsmål til oppdragsgiveren om den planlagte kontraktsinngåelsen, eller ta rettslige skritt etter anskaffelsesloven.

Du kan lese mer intensjonskunngjøring, i hvilke tilfeller det kan være aktuelt å publisere en intensjonskunngjøring, hvilke rettslige konsekvenser det har og mer i Departementets veileder kapittel 32.6.7.

Oppdatert: 20. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord