SOA Bærekraft

SOA Bærekraft tar for seg temaene klima og miljø, arbeidslivskriminalitet, sosialt ansvar og andre samfunnshensyn.

Fra SOA Samfunnsansvar til SOA Bærekraft

SOA modulen om bærekraft har byttet navn. Innholdet i fagplanen er det samme.

Fagplanen SOA Bærekraft skal bidra til å gjøre det lettere for offentlige oppdragsgivere å stille krav til, og følge opp, bærekraft i anskaffelser. Fagplanen er et godt grunnlag for å jobbe systematisk med kompetansebygging for både virksomheter og enkeltpersoner.

Fagplan og sertifiseringstest

SOA Bærekraft består per nå av en fagplan. Sertifiseringstesten lanseres på Anskaffelseskonferansen 23. november 2021.

SOA Bærekraft tar for seg hva en innkjøper skal kunne for å gjennomføre en anskaffelse som reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger, ivaretar krav til lønns- og arbeidsvilkår, og tar sosialt ansvar gjennom å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Fagplanen har samme struktur som fagplanen SOA Basis, og tar for seg emnene:

  • Kontraktsoppfølging
  • Grunnleggende begreper
  • Planlegging av anskaffelsesprosessen
  • Konkurransegjennomføring
  • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Kurs

Under finner du lenke til kursene til leverandørene som har opplyst at de baserer kursene sine på fagplanen SOA Bærekraft.

Kursleverandører oppfordres til å utvikle kurs med utgangspunkt i fagplanen. Ta kontakt med oss på soa-post@dfo.no om du er leverandør og ønsker å tilby kurs. Vi vil publisere navnet på kursleverandørene på denne siden fortløpende.

Oppdatert: 13. oktober 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord