Byggherrestrategi

Byggherrestrategien skildrar korleis Statens vegvesen organiserer byggherrefunksjonen. Strategidokumentet skildrar også etaten sin bruk av entrepriseformer og kontrakttypar.

Kilde: Statens Vegvesen

Det overordna målet for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekt samt utføre drift og vedlikehald på ein måte som er mest mogleg tenleg for trafikantane og samfunnet, og som gjev effektiv bruk av løyvingane.

Strategien inneheld følgjande hovudpunkt:

  • Mål
  • Helse, miljø, tryggleik
  • Verkemiddel og føringar
  • Delelement/omgrep som brukast
  • Aktivitetar og oppgåver
  • Vidare arbeid med planar
Oppdatert: 4. mai 2018

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord