Fri programvare - Open source

Fri programvare er programvare som brukaren har lisensfesta rett til å endre på og formidle vidare. Men fri programvare er ikkje alltid gratis, og gratis programvare er ikkje nødvendigvis fri.

Gratis programvare

Gratis programvare treng du ikkje kjøpe lisens for å kunne bruke. Men viss du ønsker å forandre på den, vil du ikkje ha verken moglegheit eller lov til å gå inn i koden og gjere endringar, med mindre den er lisensiert under ein fri programvarelisens.

Fri programvare

Fri programvare har du lov til å gjere endringar i, men du må respektere vilkåra i lisensen. Den avgrensar ikkje kva du har lov til å endre, men kva du gjer med endringane. 

Kva du har lov til å gjere med endringane?

Viss programvara har ein såkalla copy-left-lisens må alle endringar du har gjort redistribuerast under same lisens.  Med andre ord vert alle modifiserte og utvida versjonar av programvara også frie og underlagt copy-left-lisensen. Copy-left er eit generelt konsept, ikkje ein konkret lisens. Det finst ulike copy-left-lisensar, t.d. GNU-General Public License (GNU-GPL) og GNU Affero General Public License (AGPL).

Andre typar frie programvarelisensar tillèt at den som vidareutviklar den frie programvara ikkje deler endringane med andre. Berkley Software Distribution-lisensen (BSD) er eit døme på ein slik lisens. Den tillèt at en lisenstakar tar programvara, endrar den og sel den under sitt eige namn.  

Nettsida chosseallisence.com kan vere ei hjelp til å velje kva lisens som passar for ditt behov.

Europeisk fri programvarelisens 

European Union Public Lisence (EUPL) er ein fri programvarelisens utvikla for å vere i samsvar med lovgivinga innanfor EU/EØS. Det meste av programvara utvikla innanfor PEPPOL-prosjektet har EUPL-lisens.  

Sjå også

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord