SOA Basis fagplan og sertifiseringstest

Sertifiseringsordninga SOA Basis omfattar anskaffingsprosessen på eit grunnleggande nivå. Her finn du informasjon om fagplanen, om korleis du kan gjennomføre sertifiseringstesten og om kor du kan ta kurs.

Fagplanen til SOA Basis

SOA Basis består av fagplan, kartleggingstest og sertifiseringstest. Fagplanen beskriv relevante emne og kompetansemål ein sertifisert innkjøpar skal kjenne på eit grunnleggande nivå.

Oppdatert fagplan

Som følgje av ulike endringar, mellom anna i innkjøpsregelverket frå 01.01.2024, er fagplanen SOA Basis oppdatert. Den oppdaterte fagplanen og endringsloggen finn du nedst på sida.

Den oppdaterte sertifiseringstesten blir lansert i løpet av mars 2024. Fram til då er testen basert på den gamle fagplanen (versjon 1.0)

Sertifiseringstesten og kartleggingstesten

Sertifiseringstesten

Du melde deg på for å ta sertifiseringstesten hos Norsk Test. Sertifiseringstesten kostar 1850 kr.

SOA Basis gjer at du som innkjøpar kan dokumentere din kompetanse gjennom eit sertifiseringsbevis. Testen dokumenterer grunnleggande innkjøpsferdigheiter, og du kan ta han uavhengig av andre kompetansehevande tiltak, til dømes kurs. Testen er basert på læringsmåla i SOA Basis Fagplan. Norsk Test administrerer sertifiseringstesten.

Testen består av 40 spørsmål som blir trekt tilfeldig frå ei omfattande spørsmålsdatabase. Det finst ulike spørsmålstypar der dei fleste er av typen fleirvalsoppgåver (multiple choice).

Kandidaten har 60 minutter til å svare på testen. Kandidaten får tilbakemelding på totalt resultat og score per emne med ein gong. Resultatet vil vere tilgjengeleg for kandidaten under 'mi side' på nettsidene til Norsk Test. Om kandidaten ikkje består, kan ny test takast etter 14 dagar. Dei som består testen får eit sertifiseringsbevis.

Kartleggingstesten

Du melde deg på for å ta kartleggingstesten hos Norsk Test. Kartleggingstesten kostar 1075 kr.

Før du tek sertifiseringstesten, kan du velje å kartlegge eigen kunnskap gjennom SOA Basis kartleggingstest. Kartleggingstesten er eit fint verktøy for personar og verksemder som ønsker å jobbe strategisk med kompetanse på anskaffingsområdet. Testen gir tilbakemelding på kva for emne det er behov for meir kompetanse.

Kartleggingstesten inneheld spørsmål frå ein eigen spørsmålsdatabase, men dekker same emne som sertifiseringstesten og er bygd opp likt.

Kurs

Det er ikkje eit krav å ta kurs for å gjennomføre sertifiseringstesten, men kurs kan vere ei god kjelde til kompetanse.

Under finn du ei liste over leverandørar som har opplyst at dei baserer sine kurs om offentlege anskaffingar på fagplanen SOA Basis. Lista er i alfabetisk rekkefølgje.

Om du er leverandør av kurs i offentlege anskaffingar og ønskjer å basere kursa dine på SOA BASIS, er du velkomen til å ta kontakt med oss.

Sjå også

Oppdatert: 24. januar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.