Fagplan SOA Bærekraft er oppdatert etter endringar i regelverket

Du kan ta den oppdaterte sertifiseringstesten frå 1. februar 2024.

DFØ har gjort endringar i fagplanen SOA Bærekraft. Endringane er i hovudsak knytta til skjerpa krav til å legge vekt på klima- og miljøomsyn i offentlege innkjøp, endringar i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår osb. i offentlege kontraktar, og openheitslova.

Publisert: 3. januar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.