Ny rettleiing om overføringar av personopplysningar til USA

DFØ har publisert ei ny rettleiing for verksemder som har, eller skal inngå, avtalar som inneber overføringar av personopplysningar til USA.

I slike døme vil EU-U.S. Data Privacy Framework påverka vurderingane for overføring.

Den nye rettleiinga gjer greie for reglane for overføring av personopplysningar til USA etter at EU-kommisjonen 10. juli 2023 fatta adekvansavgjerd rundt EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

Adekvansavgjerda inneber at Europakommisjonen har vurdert at det er tilstrekkeleg vernenivå for personopplysningar som blir overførte til amerikanske verksemder som har sjølvsertifisert seg under EU-U.S. DPF.

Publisert: 8. mars 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.