Nytt energiskjema for leigetakarar

Høge og uføreseielege energiprisar har vorte ei utfordring også for offentlege leigetakarar. DFØ beta-testar no eit nytt skjema som kan brukast til å få innsikt i og oversikt over energiforbruket.

For å oppnå reduserte og meir føreseielege energikostnader er det behov for godt samarbeid med leigetakar når utleigar står for energistyring, energikjøp, vidarefakturering av energikostnadene og eventuelle investeringar i ENØK-tiltak. DFØ har derfor laga eit nytt skjema som kan brukast for å hente informasjon om energiforbruket.

Skjema for energioppfølging i leigeavtalar (nynorsk) (beta)
docx 37.84 KB

Skjemaet er tenkt som ein ice-breaker for dialog og samarbeid mellom leigetakar og utleigar om energibruk, der hensikta er lågare og meir forutsigbare energikostnader med lågare klimafotavtrykk.

Skjemaet er testa i ein konkret situasjon, og legges ut til beta-testing for å få tilbakemelding fra brukarane.

Målet er å finne fakta

Seniorrådgivar Cecilie Blytt seier at formålet med skjemaet er å avklara grunnleggjande fakta om energiforvaltning, som til dømes kva drivkraft utleigar har for å redusere straumforbruk.

– Andre fakta kan gå på kor detaljert informasjon utleigar har om forbruket og kor mykje av dette som er tilgjengeleg for leigetakar. Eit anna forhold er kva fordelar leigetakar har av reduksjonstiltak, seier Cecilie Blytt.

Mange moglegheiter

Døme på tiltak som reduserer forbruket er lågare temperatur i delar av arealet, justering av korleis energi blir kjøpt (spot/langsiktig, opphavsgarantiar) og korleis vidarefakturering går føre seg. Det siste omfattar også eventuelle påplussingar eller andre økonomiske fordelar til utleigar.

DFØ har brukt skjemaet overfor eigen utleigar, og erfarer at det reiser interessante prinsipielle spørsmål om i kva grad leigetakarar kan påverka energibruken og kostnadene i lokala våre.
– Vi vil gjerne samle erfaringar frå fleire leigetakarar, og har derfor lagt skjemaet ut til beta-testing. Me set stor pris på tilbakemeldingar, seier Cecilie Blytt.

Publisert: 22. mars 2023 Oppdatert: 3. april 2023

Kontakt

Spørsmål om anskaffelse av bygg, anlegg og eiendom

  • e-post bae [at] dfo.no (bae[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.