Regjeringa foreslår nye miljø- og klimaomsyn i offentlege innkjøp

I ei ny høyring foreslår regjeringa tre alternative forslag til korleis miljøregelen i regelverket for offentlege innkjøp kan endrast.

Formålet med dei foreslåtte endringane er å bidra til at offentlege oppdragsgivarar, gjennom innkjøpspraksisen sin, bidreg til den grøne omstillinga i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøomsyn utgjera ein integrert del av innkjøpspraksisen til offentlege oppdragsgivarar.

Publisert: 13. desember 2022 Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord