Nettverk for samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser

Vi tilbyr nettverksmøter for deg som er interessert av å dele erfaringer og lære mer om hvordan du kan stille krav at leverandører av høyrisikoanskaffelser gjennomfører aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Det å stille- og følge opp krav til ivaretakelse av menneskerettigheter i høyrisikoanskaffelser; nye utfordringer som hvordan du kan forholde deg til konfliktmineraler ved offentlige innkjøp; presentasjon av beste praksis er noen eksempler på hva som har blitt behandlet på nettverksmøtene. 

Møtene holdes i Digitaliseringsdirektoratets lokaler på Grev Wedels plass i Oslo. Send oss gjerne en e-post om du vil du delta på nettverksmøtene. Du som ikke har anledning å være til stede i Oslo kan delta via webinar.

Planlagte møter annonseres på:

Oppdatert: 28. april 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord