Interessentanalyse og kommunikasjonsplan

Her finn du malar for interessentanalyse og kommunikasjonsplan som du kan benytte ved gjennomføring av prosjekt som påvirker flere i organisjonen.

Kjelde: DFØ

I endringsprosjekt bør ein bruke mykje av tida si på kommunikasjon med dei ulike interessentane.

Hugs at det er gjennom kommunikasjon ein kan få aksept og forståing for dei nye rutinane og endringene som kjem av arbeidet. Med aksept og forståing er det meir mogleg å oppnå etterleving av dei nye endringene.

Ei årsak til at mange prosjekt mislykkast er at dei ikkje er godt nok fastankra. Vi rår difor til at det blir gjennomført ein interessentanalyse for å identifisere personar, einingar eller organisasjonar som råkast av prosjektet. Sentralt for analysen er å kartleggje deira behov og forventingar, samt definere aktivitetar for interessenthandtering.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord