Prosjektmandat

Gjennom prosjektetablering skal det setjast klare mål, setjast av dedikerte ressursar med tydeleg ansvarsdeling og lagast ein god rapporteringsstruktur.

Kjelde: DFØ

Prosjektetablering skal også gje arbeidet nødvendig merksemd, gjennomføringsevne og gjennomslagskraft. Her kan du laste ned mal for eit prosjektmandat der du skildrar desse tilhøva.

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord