Interessentanalyse og kommunikasjonsplan

Her finn du malar for interessentanalyse og kommunikasjonsplan som du kan nytte ved gjennomføring av prosjekt som påverker fleire i organisasjonen.

Last ned (nynorsk)

Interessentanalyse (nynorsk) (xlsx)
xlsx 67.41 KB
Kommunikasjonsplan (nynorsk) (xlsx)
xlsx 76.71 KB

I endringsprosjekt bør ein bruke mykje av tida si på kommunikasjon med dei ulike interessentane.

Hugs at det er gjennom kommunikasjon ein kan få aksept og forståing for dei nye rutinane og endringene som kjem av arbeidet. Med aksept og forståing er det meir mogleg å oppnå etterleving av dei nye endringene.

Ei årsak til at mange prosjekt mislykkast er at dei ikkje er godt nok fastankra. Vi rår difor til at det blir gjennomført ein interessentanalyse for å identifisere personar, einingar eller organisasjonar som råkast av prosjektet. Sentralt for analysen er å kartleggje deira behov og forventingar, samt definere aktivitetar for interessenthandtering.

Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.