Prosjektmandat

Gjennom prosjektetablering skal det setjast klare mål, setjast av dedikerte ressursar med tydeleg ansvarsdeling og lagast ein god rapporteringsstruktur.

Kjelde: DFØ

Prosjektetablering skal også gje arbeidet nødvendig merksemd, gjennomføringsevne og gjennomslagskraft. Her kan du laste ned mal for eit prosjektmandat der du skildrar desse tilhøva.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord