Vurdering av kompetanse – konsulent

Vi har utarbeidd 2 malar til hjelp ved vurdering og evaluering av kompetanse når kompetanse hos tilbydd personale blir brukt som tildelingskriterium ved kjøp av tenester.

Kjelde: DFØ

Saman med ei skriftleg risikovurdering vil dette dokumentet vise at du har varetatt verksemda si plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll i samsvar med krava i regelverket.

Rapporten vil ligge til grunn for framtidige kontrollar, både innanfor same kontrakt og som ei erfaring som kan nyttast ved oppfølging av andre kontraktar.

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord