Miljø og innovasjon i bygg og anlegg

Rapport frå gode døme på innkjøpsprosessar i bygg-, anlegg- og eigedomssektoren (BAE) der miljø og innovasjon har stått i fokus. Rapporten frå 22.03.2013 er utarbeidd av Sweco Norge på oppdrag for Difi.

Kjelde: DFØ

Målet med prosjektet har vore å finne inspirerande døme med lærings- og overføringsverdi.

Studien viser korleis det er mogleg å tenkje nytt og strekkje krava til leverandørar og eiga verksemd i alle dei ulike fasane av innkjøpsprosessen, frå forprosjekt, via utarbeiding av konkurransegrunnlag til gjennomføring av konkurranse og prosjekt.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.