Klart for storsatsning på effektivisering av offentlige anskaffelser

Difi ønsker både oppdragsgivere, leverandører og systemleverandører velkommen til å delta i arbeidet med å heldigitalisere anskaffelsesprosessen. Regjeringen og Stortinget har reservert budsjettmidler og Difi-teamet som skal løse oppgavene er nå bemannet.

Stortinget har bevilget 13 millioner kroner årlig fra 2018 til 2024 til arbeidet med å heldigitalisere anskaffelsesprosessen. Strategien er lagt, de første tiltakene er bestemt og Program for digitalisering av offentlige anskaffelser er bemannet.

Ny rapport om digitalisering av anskaffelser

Difi-rapport 2018:1 forklarer strategien Difi vil følge og er grunnlagsdokumentet for gjennomføring av programmet. Den viser omfanget og hovedleveransene fra programmet i 2018.

– Målsettingen er gode tjenester via samhandling og deling av informasjon. Hovedvekten vil være på teknologi, styring og kompetanse slik at de ulike stegene i anskaffelsesprosessen skal gjøres enklere og med bedre kvalitet, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Vil involvere bransje og brukere

Han ønsker et bredt samarbeid om den omfattende digitaliseringen.

– Sammen med oppdragsgivere, leverandører og systemleverandører har vi prioritert oppstart av åtte tiltak i 2018. De prioriterte tiltakene handler i stor grad om digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging, sier Strømsnes.

Et av tiltakene med oppstart i år er å etablere EHF for hele anskaffelsesprosessen. Dette vil blant annet gi grunnlag for gjenbruk av data og mer effektiv og sporbar kommunikasjon. Et annet viktig tiltak, er arbeidet med å legge til rette for måling av digitaliseringsgevinster ved anskaffelser. Dette vil ofte være en forutsetning for at arbeidet skal nå opp i kampen om ressursene.

Store samfunnsøkonomiske gevinster

Etableringen av elektronisk handelsformat for fakturaer er et godt eksempel på hva teknologi og standardisering kan bidra til. Prosjektet ga en samfunnsøkonomisk besparelse på mer enn 4,2 milliarder kroner i fjor. Dette har vært med å bane vei for å etablere flere elektroniske handelsformat (EHF) for hele anskaffelsesprosessen, fra behov til kontraktsforvaltning.

Parallelt med programmet vil Difi fortsatt legge stor vekt på videreføring og utvikling av eksisterende driftsoppgaver, som for eksempel etableringen av en nasjonal tjeneste for dokumentasjonsbevis. Dette skal gi norske offentlige arbeidsgivere tilgang til å kontrollere dokumentasjon på norske leverandører. Tjenesten etableres i samarbeid med Brønnøysundregistrene.

  

Publisert: 8. mai 2018 Oppdatert: 10. september 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord