Anleggsbransjen får nye miljøkriterier

26. november 2020 lanserte DFØ nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser. Offentlige byggherrer får her et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene, og leverandørene et mer omforent krav fra byggherrene.

– Miljøkriterier for anlegg er et svært viktig miljø- og klimatiltak. Det offentlige står bak store anleggsprosjekter og kan derfor gjøre mye for å få ned utslippene. En klarere og mer ensartet praksis vil bety mye for både oppdragsgivere og leverandører, slik at de tør satse på framtidsrettede null- og lavutslippsløsninger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Offentlige innkjøpere ønsker eksempler på miljøkrav som de kan bruke i sine anskaffelser. DFØ har derfor i samarbeid med eksperter på miljø, byggherrer, bransjen, innkjøpere og produsenter lagd et kriteriesett for anlegg. Kriteriesettet bidrar til effektivisering av anleggsanskaffelser ved å gjøre det enklere for innkjøpere å ivareta miljø i anskaffelsene, og ved at det blir mer forutsigbart for entreprenørene hvilke miljøkrav de skal levere på.

Innhold og bruk

Kriteriesettet inneholder miljøkrav til anskaffelser av for eksempel veger, bane, vann og avløp og havnearbeid. Du finner forslag til krav til materialer, avfallshåndtering, miljøledelse, kompetanse og bevaring av natur og terreng som kan brukes i konkurransegrunnlag. Kravene kommer i ulike ambisjonsnivå for å kunne tilpasses til lokalmarkedet og bidra til å fremme miljø og innovasjon hos leverandører.

Utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør ifølge en rapport fra Asplan Viak omtrent 15 % av klimagassutslippene i Norge i tillegg til å ha stor påvirkning på naturen. Sektoren står for de største utslippene i offentlige anskaffelser, og det er derfor viktig at miljøkrav blir inkludert i anskaffelsene for å redusere klima- og miljøbelastningen fra anleggsarbeid.

Ved bygging av veg er det et stort potensial for å minimere klimafotavtrykket ved å velge lavutslippsmaterialer. Utslipp fra maskiner og utstyr på anleggsplassen kan reduseres ved å be entreprenørene om å bruke biodrivstoff eller utslippsfrie teknologi, samt å ha god logistikk i prosjektet.

– Ambisiøse miljøkrav kan stimulere til innovativ utvikling av nye fremtidsrettede løsninger. Vi ser for eksempel stadig flere fossilfrie byggeplasser. Et annet eksempel er hvordan avfall reduseres og hvordan materialer kan gjenbrukes, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

Kriteriesettene videreutvikles fortløpende

Første versjon av kriterieveiviseren inneholdt utvalgte kriteriesett for bygg- og transportområdene. Nå har vi fått kriteriesett på flere områder som leie av eiendom, IT-utstyr, mat og måltidstjenester og avfallshåndtering. Det kommer også et kriteriesett for møbler 3. desember. Kriteriesettene oppdateres i tråd med utviklingen i teknologi og marked.

Kriteriesettet er tilgjengelig i DFØs kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser for bærekraftige offentlige anskaffelser.

Publisert: 26. november 2020 Oppdatert: 11. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.