DFØ lanserer nytt verktøy for måling av utslipp knyttet til matvarer

En ny kalkulator skal hjelpe offentlige virksomheter med å beregne, planlegge og følge opp klimafotavtrykket fra matvarer.

– Ved matanskaffelser vet vi at valg av matvarer har stor betydning for utslipp. Samtidig ser vi at det er vanskelig for offentlige virksomheter å vite hvor stort utslippet faktisk er, og i hvor stor grad de kjøper matvarer med høyt utslipp. Denne kalkulatoren vil hjelpe med å få oversikt over dette, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

I kalkulatoren kan virksomheter registrere matinnkjøpet sitt i antall kilogram. Beregning av utslipp i kalkulatoren gjøres basert på utslippstall fra CICERO, som er hentet fra rapporten “Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: potensialet for å kutte utslipp i matsystemet”.

Planlegging

I tillegg til å beregne utslipp fra matvarer, kan kalkulatoren brukes til å planlegge endringer i menyen, og gi en oversikt over hvilke tiltak som gir reduksjon i CO2-ekvivalenter.

Kalkulatoren kan brukes av både miljørådgivere, innkjøpere, kjøkkensjefer og de som har ansvar for meny- og kostholdplanlegging. Hvem som kommer til å bruke kalkulatoren kommer an på om du skal måle utslipp fra det totale matinnkjøpet i virksomheten samlet, eller om du ønsker å måle konkret for ulike enheter i virksomheten.

DFØ vil holde et webinar den 5. mai, hvor det vil være en gjennomgang av kalkulatoren, med mulighet til å stille spørsmål.

Publisert: 26. april 2022 Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.