DFØ og innkjøps-Norge vil bane vei for grønne og innovative anskaffelser

En ny handlingsplan skal hjelpe offentlige innkjøpere med å støtte opp om grønn omstilling og bidra til at Norge når sine klima- og miljømål.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har DFØ fått ansvar for å utarbeide en handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon, i samarbeid med Miljødirektoratet.

– Vi håper at handlingsplanen vil være til hjelp for landets innkjøpere og at den vil bidra til at vi sammen utvikler offentlige anskaffelser i en mer bærekraftig retning, sier Hilde Singsaas, direktør for DFØ.  

Anbefalinger

En av de sentrale anbefalingene i handlingsplanen er å vurdere om en planlagt anskaffelse faktisk vil dekke behovet på den beste måten. Fremfor et nybygg, en tjenestereise eller nye møbler, kan behovet kanskje dekkes ved rehabilitering av eksisterende bygg, digitale møter eller ombruk av møbler.

Grønt kompetanseløft

Manglende kompetanse om grønne og innovative anskaffelser er en av de viktigste barrierene i virksomhetene. For å bryte ned denne barrieren har DFØ gått i gang med et grønt kompetanseløft.

Kompetanseløftet inneholder blant annet et regionalt innsatsteam og en sparretelefon. Ved å ringe sparretelefonen for bærekraftige anskaffelser kan innkjøpere og miljørådgivere få enkel tilgang til hjelp i konkrete anskaffelser der de ønsker å stille krav om miljø og bærekraft.

Åpner opp for små og mellomstore bedrifter

Et annet viktig tiltak i handlingsplanen er å bruke StartOff for å få inn flere små og mellomstore leverandører som kan sitte med spennende grønne og innovative løsninger. Ofte kommer ikke disse bedriftene med i anbudskonkurransene fordi anskaffelsesprosessene er for tunge og lange.

– Hvis vi skal nå nasjonale og internasjonale miljø- og klimamål innen 2030 er det mange som må samarbeide og dra i samme retning. I arbeidet med å følge opp tiltakene i handlingsplanen inviterer DFØ til nærmere samarbeid med både oppdragsgivere, leverandører, organisasjoner og akademia så vel som andre offentlige myndigheter, sier Hilde Singsaas.

Publisert: 9. september 2021 Oppdatert: 11. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.