Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Her får du tips og veiledning om hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon
pdf 7.61 MB

Om handlingsplanen

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ ha ansvar for handlingsplanen som er utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet.

Noen av de prioriterte områdene du kan lese mer om i handlingsplanen:

  • Transport
  • Lav- og nullutslippsløsninger
  • Bygg og anlegg
  • Sirkulær økonomi
  • Plast
  • Mat og matsvinn
  • Miljøgifter
Mottatt innspill til handlingsplanen

Innspillsmøter

I forbindelse med oppstart av arbeidet med handlingsplanen inviterte Difi til åpent innspillmøte, mandag 2. desember 2019 kl.11:30-15:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6 

Møtet ble streamet. Se opptak av de ulike sekvensene.

Det ble og gjennomført digitale og fysiske innspillsmøter:

  • Hamar: 4. mars, Hamar Rådhus, Kommunestyrehallen,  Vangsveien 51
Presentasjoner fra innspillmøte på Hamar
  • Trondheim: 25. februar, Digs, Krambugata 2
Presentasjoner fra innspillmøte i Trondheim

Offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimakampen 

Gjort på riktig måte, kan offentlige anskaffelser bidra til lavere utslipp av klimagasser, men hvordan? 

Dette har seniorrådgiver Odd-Olaf Schei vært med å diskutere sammen med senioradvokat i Thommessen, Wenche Sædal, advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, Hjalmar Olseth, fagleder i stab på anskaffelser og juridisk, avdeling Infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, Sigrid Strand-Hanssen, avdelingsleder for Energi og miljø i Asplan Viak og Kåre Fostervold, rådgiver innen næringspolitikk og fag i Avfall Norge.

Du kan se samtalen på youtube.

Oppdatert: 9. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord