Du kan nå få økonomisk støtte til å stille klimakrav i innkjøp

Gjennom Miljødirektoratets Klimasats-ordning kan kommuner og fylkeskommuner få støtte til å dekke merkostnaden ved klimavennlige innkjøp, og til arbeidet med klimakrav i offentlige anskaffelser. Søknadsfristen er 15. februar.

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner, som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. I 2020 skal Miljødirektoratet dele ut omlag 258 millioner kroner fra Klimasats.

– Vi ser på dette som en fin mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å komme i gang med klimavennlige innkjøp, sier seniorrådgiver Christine Kihl i Difi.

Grønne anskaffelser er et av flere områder som ordningen dekker. Ved å vektlegge gode klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til en stor og viktig omstilling hos leverandørene. Selv om ikke leverandørene leverer klimavennlige varer og tjenester ved første forespørsel, har det likevel en stor verdi at kommunen etterspør klimaløsninger.

Å etterspørre klimaløsninger i innkjøp krever imidlertid vilje, kompetanse og rutiner i mange deler av kommunen. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å søke støtte til det viktige prosessarbeidet med å innarbeide klimahensyn systematisk i kommunens innkjøp.

– Grønne innkjøp er et viktig satningsområde for oss i Difi, så ta gjerne kontakt med oss for å sparre/diskutere ideer til søknader, sier seniorrådgiver Christine Kihl.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Publisert: 27. november 2019 Oppdatert: 11. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.