Flere enn før har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis

Flere offentlige virksomheter enn før har en plan for å innrette anskaffelsespraksisen på en mer miljøvennlig måte. Det går frem av DFØs nye dybdeanalyse av klima og miljø med data fra anskaffelsesundersøkelsen. Svak kompetanse og lite ressurser til klima- og miljøarbeid er likevel fortsatt et problem for mange innkjøpere i det offentlige.

Den nye dybdeanalysen for miljø i anskaffelsesprosessen går dypere enn de generelle resultatene fra undersøkelsen og viser hvor i anskaffelsesprosessen offentlige virksomheter prioriterer klima- og miljøarbeidet. Analysen sammenligner virksomhetstypene, viser hvordan størrelse henger samme med modenhet, og hvilke barrierer de modne og mindre modne ser i arbeidet med miljø i innkjøp.

Flere har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis

Utviklingen fra 2018 til 2020 viser at flere virksomheter enn før har en plan for å innrette anskaffelsespraksisen på en mer miljøvennlig måte. Hele 53 prosent av kommunene og 75 prosent av fylkeskommunene svarte i 2020 at de hadde en plan, noe som er en stor økning for kommunene.

Dybdeanalyse av miljø i anskaffelsesundersøkelsen 2020 (pdf)
pdf 2.61 MB

– Dette er en gledelig utvikling Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal komme i gang med arbeidet med grønne anskaffelser, og en plan for dette er første skritt. Vi ser at vår kom i gang-veileder er en bestselger blant innkjøpere og vi skal fortsette for å gjøre veiledningen vår kjent gjennom webinarer, sparretelefonen og vårt regionale innsatsteam, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen.

De beste måler og rapporterer

Spørsmålene i miljøindikatoren omhandler ulike temaer, og der virksomhetene scorer lavest er på spørsmålene om de har utarbeidet styringsparametere innenfor miljø, og om de rapporterer på disse jevnlig. Samtidig viser resultatene at de som har dette på plass, i snitt scorer høyest på miljøindikatoren i undersøkelsen. 

Barrierene for å oppnå miljøgevinster varierer med virksomhetens modenhetsnivå

De tre største barrierene for å oppnå miljøgevinster er tid og ressurser, miljøkompetanse og verktøy og metode. Utover disse opplever de umodne en stor barriere i ledelsesforankring og -fokus, mens de modne peker på behovet for økonomisk handlingsrom. Resultatene viser også at andre trekk som virksomhetstype og innkjøpsvolum påvirker hvilke barrierer som er størst for virksomheten.  

Verktøy for å sammenligne seg med andre 

Anskaffelsesundersøkelsen er et viktig kunnskapsunderlag ikke bare for DFØ, men også for alle virksomhetene som deltar i undersøkelsen. Disse får tilgang på et eget dashbord hvor de kan sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i egen virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt, eller med sammenlignbare virksomheter.  

Publisert: 20. mai 2021 Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.