Kriterieveiviseren: Nye kravsett for sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

I den nye Kriterieveiviseren for kategori bygg gjelder nå krav knyttet til sirkulærøkonomi, og den henviser til de ulike stegene i byggeprosessen. For kategori anlegg gjelder 23 reviderte krav som er delt opp i prosjektering og utførelse. DFØ inviterer også til webinar om hver kategori.

I Kriterieveiviseren finner du som innkjøper eller prosjektleder 18 kravsett for bygg og 23 kravsett for anlegg.

Nytt om byggkravene

Byggkravene ble første gang publisert i 2018, og det var behov for en oppdatering og forenkling. Forenklingen innebærer blant annet at skillet mellom prosjektering og totalentreprise er fjernet, og erstattet av en henvisning til de ulike stegene i byggeprosessen.

Dessuten er skillet mellom ulike ambisjonsnivåer tonet ned, og de fleste kravene er på grunnleggende nivå. Det er noen få unntak, der det også finnes et nivå for viderekomne.

Endringene har vært omfattende, og for bygg har vi derfor valgt ut de mest brukte kravene og sendt disse på høring.

Ved lansering er det derfor færre forslag til kravformuleringer enn i Kriterieveiviseren 1.0, men det vil komme flere, både kjente krav, men også nye krav. Det siste gjelder ikke minst krav knyttet til sirkulærøkonomi.

Nytt om anleggskravene

Anleggskravene ble lansert to år etter byggkravene, og for disse er alle kravene revidert. For å skille mellom krav til prosjektering og krav til utførelse er noen krav delt opp. Det finnes derfor 23 anleggskrav.

Det er ikke planer for omfattende utvidelser av anleggskravene.

Webinarer

DFØ inviterer til webinar om krav og kriterier for anskaffelse av bygg mandag 27. mars og anskaffelse av anlegg tirsdag 28. mars. Vi gjennomgår kravsettene, og som deltaker er du velkommen til å stille spørsmål.

Publisert: 16. mars 2023 Oppdatert: 17. mars 2023

Kontakt

Spørsmål om kriterieveiviseren

  • e-post kriterieveiviseren [at] dfo.no (kriterieveiviseren[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.