Mer vekt på klima, miljø og innovasjon

De første resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2022 er klare. Undersøkelsen viser at offentlige virksomheter legger litt mer vekt på klima, miljø og innovasjon enn tidligere. Det kommer også frem at bruken av digitale verktøy i gjennomføring av anskaffelser har økt, og at kontraktsoppfølging har fått en høyere prioritet.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter.

Positiv utvikling

– Undersøkelsen underbygger at endring tar tid. På overordnet nivå ser det ut til å være små endringer. Dykker vi ned i detaljene er det positiv utvikling på mange områder, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes.

Nytt av i år er at virksomhetene svarte på hvilke kompetanseområder de ønsker å prioritere de neste to årene. Her er det entydig at innkjøps-Norge ønsker en mer datadrevet og bærekraftig innkjøpsfunksjon, som er sterk på regelverket og god på kontraktsoppfølging.

– Mye tyder på at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle og det stilles høyere krav til innkjøperne. Derfor er behovet for kompetanse like høyt nå som for to år siden, sier Dag Strømsnes.

DFØ bruker undersøkelsen for å dokumentere modenhet og utvikling på anskaffelsesområdet. Resultatene brukes for å prioritere og videreutvikle DFØs kompetansetiltak, maler, verktøy og veiledere, slik at de treffer der behovene og gevinstene er størst.

Kan sammenligne seg med andre

Anskaffelsesundersøkelsen er et viktig kunnskapsunderlag ikke bare for DFØ, men også for alle virksomhetene som deltar i undersøkelsen. Disse får tilgang på et eget dashboard hvor de kan sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i egen virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt, eller med sammenlignbare virksomheter.

Svarprosenten i år er på 51 prosent. Undersøkelsen dekker 93 prosent av innkjøpsvolumet hos statlige virksomheter og 82 prosent hos kommunene.

Publisert: 16. juni 2022 Oppdatert: 20. juni 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord