Noter datoen: Snart kommer veileder om ny klima- og miljøbestemmelse

Fra 1. januar 2024 vil en ny forskriftsendring skjerpe kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

DFØ arbeider nå med en ny veileder om forskriften og vil publisere en høringsversjon 31. oktober. Du kan gi innspill frem til 8. november 2023. Endelig veileder publiseres etter planen senest 15. desember 2023.

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent. Forskriftendringene åpner for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet, og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Disse kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, noe som også må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.  

DFØs nye veileder skal bistå innkjøps-Norge i anvendelsen av forskriften. Dette omfatter blant annet tolkning av sentrale begreper i forskriften og vurderinger av når unntakene fra hovedregelen kan benyttes. I tillegg vil den inneholde eksempler på bruk av tildelingskriterier, unntaksbestemmelser og evalueringsmodeller for de de prioriterte innkjøpskategoriene bygg, anlegg og eiendom, transport, mat, møbler og IKT.

Publisert: 25. september 2023 Oppdatert: 6. november 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.