Ny veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. DFØ har publisert en ny veileder som skal gjøre det enklere å imøtekomme de nye klima- og miljøkravene.

Nye regler om klima- og miljøhensyn fra 1. januar 2024

Fra og med 1. januar 2024 vil en forskriftsendring skjerpe kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent, men åpner for unntak hvis gitte vilkår er oppfylt. DFØ fikk i høst oppdraget med å utarbeide veileder til de nye reglene.

Veilederens innhold

Veilederen skal hjelpe offentlige oppdragsgivere med å imøtekomme kravene til klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder generell informasjon om hva de nye reglene innebærer, hvordan bruke unntaksbestemmelsene, informasjon om evalueringsmetodikk og konkret veiledning for de fem prioriterte innkjøpskategoriene bygg, anlegg og eiendom, transport, mat, møbler og IKT. Veilederen er dynamisk og vil oppdateres med flere kategorier og eksempler i tiden framover.  

Tiltak for å gjøre veilederen mer brukervennlig

DFØ gjennomførte tidligere i høst en innspillsrunde for førsteutkast til veilederen, og mottok 60 innspill fra offentlige oppdragsgivere og leverandører. Innspillene var relativt samstemte i ønske om følgende:

  • tydeliggjøring av hvilke forpliktelser som gjelder for ulike deler av forskriftene
  • mulighet for å navigere raskere i veilederen for å forstå hva man skal gjøre
  • flere eksempler på begrunnelser og tydeliggjøring av når unntakene fra forskriften gjelder og en liste over anskaffelser som etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig
  • mer bistand til hvordan man identifiserer sentrale klima- og miljøhensyn og formulerer krav og kriterier for innkjøpskategorier utover de prioriterte kategoriene

DFØ har innarbeidet innspillene på følgende måte

  • Kapitlene som tar for seg de tre forskriftene, starter med en figur som kort oppsummerer forpliktelsene for de ulike delene av forskriftene, og teksten er omformulert.
  • Veilederen presenterer innledningsvis et beslutningstre som skal gjøre det enklere å navigere i veilederen og forstå hvilke forpliktelser du har etter de nye reglene.
  • Kapitlene om unntaksbestemmelsene tydeliggjør når unntakene kan brukes, presenterer eksempler på aktuelle begrunnelser og presenterer en liste over anskaffelser som etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.

DFØ vil medio januar dessuten lansere en "klima- og miljørisikoliste» knyttet til veilederen, som identifiserer sentrale klima- og miljøhensyn for innkjøpskategorier på bakgrunn av på CPV-koder. Lista vil baseres på en kombinasjon av kvantitative og mer kvalitative analyser, og gi anbefalinger til hvordan sentrale klima- og miljøbelastninger best kan ivaretas.

Publisert: 15. desember 2023 Oppdatert: 18. desember 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.