Nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser har trådt i kraft 

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier i anskaffelsesregelverket. EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av Europakommisjonen, som følge av endringer i valutakursene. De oppdaterte terskelverdiene trådte i kraft 14. mars 2024, og gjelder for perioden 2024-2026.

EØS-terskelverdiene i anskaffelsesforskriften er nå:

  • 1,49 millioner kroner for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter
  • 2,3 millioner kroner for andre oppdragsgiveres (herunder kommuner og fylkeskommuner) vare- og tjenestekontrakter
  • 57,9 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter
  • Kontrakter om særlige tjenester og konkurranser om helse- og sosialtjenester forblir uendret på 7,8 millioner kroner

EØS-terskelverdiene i forsyningsforskriften er nå:

  • 4,6 millioner kroner for vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser
  • 57,8 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter
  • 10,4 millioner kroner for kontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

EØS-terskelverdiene i konsesjonskontraktforskriften er nå:

  • 57,8 millioner kroner for alle konsesjonskontrakter

EØS-terskelverdiene i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er nå:

  • 4,6 millioner kroner for vare- og tjenestekontrakter
  • 57,8 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter

Endringene gjelder kun EØS-terskelverdiene i anskaffelsesregelverket. Nasjonal terskelverdi forblir uendret på 1,3 millioner kroner.  

Publisert: 20. mars 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.